Provincie Groningen


Groningen, 9 februari 1999 Persbericht nr. 28

Subsidie van ƒ10.000,-- voor Videoproject Synchron

Gedeputeerde Staten hebben besloten een subsidie te verlenen van ƒ10.000,-- aan het Videoproject Synchron. Het Videoproject Synchron is een grensoverschrijdend tweejaarlijks videoclipfestival, dat zich richt op jonge videomakers tot 28 jaar. Het festival bestaat uit workshops en een "open" videoclipcompetitie, waarin wordt gezocht naar muziekvideo's uit Nederland en Duitsland binnen de grenzen van het zogenaamde NHI-gebied (Neue Hanze Interregio). Uit de inzendingen wordt door een vakjury een selectie gemaakt voor openbare vertoning. De prijsuitreiking vindt plaats in september 1999 in de stad Groningen en zal ingebed worden in een multimedia happening. Gedeputeerde Staten hebben besloten deze subsidie te verlenen, omdat Synchron een professioneel opgezet project is, dat serieus probeert aan te sluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt en er veel jongeren uit Groningen betrokken zijn bij dit project.

In 1997 heeft voor het eerst het videoclipfestival Synchron plaatsgevonden. Synchron wil een impuls geven aan de groeiende belangstelling bij jongeren voor audiovisuele media en nieuwe digitale technieken en de jongeren stimuleren om daarmee zelf aan de slag te gaan. Synchron wordt om de twee jaar georganiseerd. De tweejaarlijkse structuur waarborgt het gewenste niveau van de deelnemers aan de workshops en de competitie. Deelnemers kunnen zich in het even jaar voorbereiden door het volgen van een basiscursus, zodat men in het oneven jaar voldoende kennis en vaardigheid heeft om de workshops te volgen en om mee te kunnen doen aan de competitie. De workshops vinden plaats in de eerste helft van 1999, in Oldenburg, Bremen en Groningen.Noot aan de pers:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Machteld Schierbeek, afdeling Bestuurscontacten, 050 - 3164982.

Deel: ' Groningse subsidie voor Videoproject Synchron '
Lees ook