Nieuws Gemeente Groningen


Speciale telefoonlijn voor vragen over Afvalstoffenheffing en Reinigingsrecht

28 januari 1999

De Milieudienst heeft een speciale telefoonlijn geopend voor vragen over de kennisgeving van de Afvalstoffenheffing en het Reinigingsrecht, die onlangs door EDON is verzonden. Het speciale telefoonnummer is:
(050) 367 10 20.
De telefoonlijn blijft t/m 19 februari in dienst.

Vorig jaar kwamen er 736 vragen van burgers binnen over de Afvalstoffenheffing, tegen 101 vragen van bedrijven over Reinigingsrecht.
De Afvalstoffenheffing bedraagt in 1999: f 407,04 (was in 1998: f 396,-). Dat betekent een stijging van 2,79% en dat is minder dan het toegestane percentage van vier wegens inflatie.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 28 januari 1999.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deel: ' Groningse telefoonlijn Afvalstoffenheffing / Reinigingsrecht '
Lees ook