Grontmij NVPERSBERICHT

Datum: 13-07-2001

Grontmij BRP neemt belang van 50% in AVR Milieutechniek

Grontmij heeft met AVR overeenstemming bereikt over een deelneming van 50% in AVR Milieutechniek. Deze onderneming, 65 medewerkers en een geavanceerd machinepark, richt zich op grondreiniging en bodemsanering voor de Europese markt in opdracht van overheden, bedrijven en projectontwikkelaars.
Via de participatie bundelen de moederbedrijven hun brede kennis en ervaring waar het gaat om hergebruik van afvalstoffen en grondstoffenterugwinning. Met name bij herontwikkeling van locaties voor nieuwe activiteiten als woningbouw, bedrijventerreinen en natuurontwikkeling is het noodzakelijk dat bodem- en grondwaterverontreiniging zorgvuldig en met kennis van zaken ter hand worden genomen. AVR en Grontmij verwachten dat de markt voor deze milieuactiviteiten groeiende is. Verdere aanscherping van milieunormen in het buitenland doet ook de export van expertise groeien.

Het belang in AVR Milieutechniek wordt genomen door Grontmij BRP dat zich richt op exploitatie en beheer van reststoffenprojecten voor verwerking van huishoudelijk en industrieel afval. AVR en Grontmij werken reeds geruime tijd samen in VBM op de Maasvlakte. VBM verwerkt industriële en gevaarlijke afvalstoffen. Recent is daar PBM aan toegevoegd, een bedrijf voor de productie van secundaire bouwstoffen.

Reacties kunt u sturen naar Jan RuhofDeel: ' Grontmij BRP neemt belang van 50% in AVR Milieutechniek '
Lees ook