Ingezonden persbericht


De Bilt, 25 oktober 2010

Persbericht

Grontmij draagt twee nieuwe leden voor de Raad van Commissarissen voor

Grontmij maakt bekend dat zij de heren R.J.A. van der Bruggen en P. Montagner voordraagt voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen van Grontmij N.V. per 8 december 2010. De voordracht van de Raad van Commissarissen zal plaatsvinden tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. op 8 december 2010. De heer Van der Bruggen (1947) begon zijn carrière, na het voltooien van de studies Bouwkunde en Werktuigkunde aan de Technische Hogeschool in Eindhoven, bij de internationaal georiënteerde Bredero Groep. In 1987 stapte hij over naar InternatioMüller waar hij in 1999 toetrad tot de Raad van Bestuur. Na de strategische keuze van Internatio-Müller om alle kernactiviteiten te bundelen in en voort te zetten onder de naam Imtech N.V. werd hij in 2002 benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Imtech N.V.

De heer Montagner (1942) is afgestudeerd aan de Franse `Ecole Spéciale des Travaux Publics' (ESTP) en het `Centre des Hautes Etudes du Béton Armé et Précontraint'. In 1968 trad hij in dienst bij de Bouygues Groep. Daar vervulde hij diverse seniormanagement posities waarin hij leiding gaf aan diverse grote, internationale projecten waaronder de bouw van de Kanaaltunnel. Tevens fungeerde hij als internal auditor van Bouygues S.A. In 1994 werd hij benoemd tot Chairman en CEO van de Board van Bouygues Telecom waar hij aanbleef tot 2007. In 2007 werd hij benoemd tot nonexecutive voorzitter van de Board van Bouygues Telecom. Sinds 2008 is hij nonexecutive member van de Board van Bouygues Telecom.

Na deze benoemingen zal de Raad van Commissarissen uit de volgende zes leden bestaan: de heren F.L.V. Meysman (voorzitter), S.E. Eisma (vicevoorzitter), R.J.A. van der Bruggen, P.E. Lindquist, P. Montagner en J.H.J. Zegering Hadders.

Sylvo Thijsen, CEO van Grontmij N.V.: `Het doet ons genoegen dat de heer Van der Bruggen en de heer Montagner zich bereid hebben verklaard toe te treden tot de Raad van Commissarissen. Hun brede ervaring, voor een deel opgedaan in bedrijven waarvan de activiteiten verwant zijn aan die van Grontmij, technische achtergrond en gedegen kennis van de markten en regio's waarin Grontmij actief is vormen zij een goede aanvulling op de ervaring en achtergrond van de leden van de Raad van Commissarissen'.

Nadere gegevens over beide kandidaten zijn beschikbaar als bijlage bij de agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders zoals gepubliceerd op de website van de vennootschap (www.grontmij.com).

Deel: ' Grontmij draagt twee nieuwe leden voor de Raad van Commissarissen voor '


Lees ook