Grontmij-joint-venture BML fuseert met branchegenoot Cuthbertson

R.H. Cuthbertson & Partners, een gerenommeerd Schots milieuadvies- en engineeringbureau is per 1 juli jongstleden gefuseerd met het milieuadviesbureau Balfour Maunsell Limited (BML), een gezamenlijke Guy Maunsell/ Grontmij-onderneming. De fusie versterkt de positie van Balfour Maunsell op het gebied van water en milieu, en verschaft het bureau vaste voet op Schotse bodem.

Met kantoren in Edinburgh en Leeds vormt Cuthbertson (60 medewerkers) een goede aanvulling op het Europese netwerk van Maunsell en Grontmij.

De ruime overzeese projectervaring van het Schotse bureau past goed in het internationale profiel. De advies- en engineeringactiviteiten omvatten het gehele terrein van water en milieu (waterbeheer, waterzuivering, reststoffen en in het bijzonder betrokkenheid bij de aanleg van dammen en stuwmeren). Opdrachtgevers zijn onder andere te vinden bij Schotse en Engelse overheden en waterschappen en in het bedrijfsleven. In landen als Indonesië, Kenia, Albanië en Polen was en is het bureau betrokken bij water- en milieuprojecten.

Guy Maunsell International Ltd is een internationaal opererend advies- en ingenieursbureau (3.000 medewerkers, actief in Engeland, Australië, Hongkong, China en Zuidoost-Azië. Via joint-ventures en projecten werkt Grontmij met Guy Maunsell International samen in infrastructuur en milieu. Uitwisseling van expertise, het benutten van wederzijdse internationale contacten en het versterken van elkaars referentiebasis zijn de doelen van de samenwerking.

De Bilt, 8 juli 1999

Voor nadere informatie:

Grontmij nv

Afdeling Communicatie

de heer J. Maas

Telefoon (030) 220 73 77

Deel: ' Grontmij-joint-venture BML fuseert met branchegenoot '
Lees ook