Grontmij

Grontmij NV27/01/03 - Grontmij realiseert een vrijwel gelijkblijvend netto operationeel resultaat ten opzichte van 2001


- Opvolging statutaire directie Grontmij NV
- Wijziging organisatiestructuur 2003
- Jaarresultaat 2002 in lijn met prognose
Tijdens de jaarlijkse Contactdag voor medewerkers op zaterdag 25 januari 2003 heeft president-directeur Jan Hillege (61) het voornemen van de Raad van Commissarissen van Grontmij NV bekend gemaakt dat hij per 1 oktober 2003 wordt opgevolgd door Sylvo Thijsen. Ir. S. Thijsen (43) is sinds 1 mei 2001 lid van de statutaire directie.

Tevens maakte hij bekend dat Fokke Gietema (60) per 1 mei 2003 zijn functie neerlegt. In zijn opvolging is voorzien door de voorgenomen benoeming van Gert Dral tot statutair directeur van Grontmij NV. Ing. G.P. Dral (47) is sinds 1976 in diverse functies werkzaam bij Grontmij.

Over de voorgenomen benoemingen is een positief advies uitgebracht door de Centrale Ondernemingsraad. De benoemingen zullen kenbaar worden gemaakt aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 23 april 2003.

In zijn jaarrede stond Jan Hillege uitgebreid stil bij de organisatiestructuur van Grontmij. Vanaf 1 januari 2003 kent de onderneming drie divisies. Twee van deze divisies, Advies & Techniek en Bouw & Installaties, richten zich op de markt voor advies- en ingenieursdiensten. In de divisie Ontwikkeling & Exploitatie zijn de meer kapitaalsintensieve activiteiten gebundeld.

Ook besteedde de president-directeur aandacht aan de financiële ontwikkeling van de onderneming in 2002: Ondanks het verslechterde economische klimaat waardoor onze omzet onder druk is gekomen, realiseren we een vrijwel gelijkblijvend netto operationeel resultaat ten opzichte van 2001.

Op 13 maart 2003 geeft Grontmij een nadere toelichting op de jaarcijfers 2002.

De Bilt, 27 januari 2003

Nadere informatie:
Grontmij nv
Postbus 203
3730 AE De Bilt

Vragen naar: Jan Ruhof
Telefoon: (030) 220 72 60 of 06-51 26 21 88
---

Deel: ' Grontmij realiseert gelijkblijvend netto resultaat '
Lees ook