Universiteit van Utrecht


10 juni 1999

Faculteit Diergeneeskunde

Hoogleraar pleit voor meer specifieke voeding en een goed fokbeleid

Groot aantal honden lijdt aan kreupelheid

Een groot aantal honden in Nederland lijdt aan kreupelheid. Verkeerde voeding en een overdaad aan voeding is een van de oorzaken. Daarnaast komen door veelvuldig fokken skeletafwijkingen naar voren die lang onopgemerkt bleven. Betere en meer specifieke voeding en een goed fokbeleid, gecontroleerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij en afgedwongen door consumentenorganisaties moeten het tij keren. Daarnaast vindt momenteel een nieuwe behandelingstechniek plaats die in voormalig Sovjet-Rusland is ontwikkeld. Onder de titel ‘SOS van hond en kat’ vraagt prof.dr. H.A.W. Hazewinkel in zijn inaugurele rede op donderdag 10 juni aandacht voor deze problematiek. Hazewinkel is benoemd tot bijzonder hoogleraar
‘skeletsontwikkelingsstoornissen bij gezelschapsdieren’ aan de faculteit Diergeneeskunde.

Honden hebben net als mensen kalk nodig voor hun botten. Grote honden hebben meer kalk nodig dan kleine honden, maar overdaad schaadt. ‘Veel hondenbezitters hebben de neiging om extra kalk aan het voer toe te voegen. Bij kleine honden is dat niet zo’n probleem, het teveel aan kalk verdwijnt via hun ontlasting. Grote honden slaan de extra hoeveelheden wel op en dat is bijzonder slecht voor hun botten’. Volgens Hazewinkel moet er meer specifieke voeding komen voor de verschillende rassen. Ook, en daar voorziet Hazewinkel een ‘gat in de markt’, zou de voeding afgestemd moeten worden op de leeftijd van de hond. ‘Eigenlijk een zelfde onderverdeling die we kennen bij kinderen. Daar heb je ook baby-, peuter- en kleutervoeding’.

Een goed fokbeleid is eveneens een stap die kreupelheid op termijn moet tegen gaan. ‘Door het veelvuldig doorfokken met de mooiste honden, de kampioenen, komen skeletafwijkingen in het ras terecht. Wij zijn hiervoor verantwoordelijk want de selectie vindt door mensen plaats en niet door de natuur’. Hazewinkel pleit ervoor dat hondenkopers zich laten adviseren door een consumentenorganisatie. Deze organisatie zou zich hard moeten maken voor een goed fokbeleid. De controle daarop zou kunnen plaatsvinden door het Ministerie van LNV. Een ontwikkeling die momenteel al gaande is. ‘Het Ministerie is bezig een meldpunt in te richten waarop dierenartsen in Nederland hun informatie over erfelijke ziekten kwijt kunnen. Je krijgt dan een overzicht van al deze voorkomende skeletaandoeningen. Wanneer blijkt dat bij een bepaald ras een aandoening of afwijking veelvuldig voorkomt, kan de overheid de fokkers daar op aanspreken en hen een termijn stellen waarop dat ras weer vrij van die aandoening moet zijn’. Volgens Hazewinkel moeten deze stappen er toe leiden dat aspirant-hondenbezitters een hond kopen die gevrijwaard is van bepaalde aandoeningen. Een garantie-certificaat bij aanschaf moet dat bevestigen.

Voor honden die momenteel aan kreupelheid lijden als gevolg van een te korte poot, is in Utrecht een nieuwe behandelingstechniek in gebruik genomen. ‘Het is een techniek die ontwikkeld is in de jaren zestig in Sovjet Rusland door dr. Ilizarov. De techniek is het land uitgesmokkeld en via onder meer Italië en Frankrijk in Nederland terecht gekomen. Bij deze techniek worden botten heel geleidelijk en voorzichtig opgerekt. Op die manier kunnen ook de spieren en zenuwen mee groeien. Ilizarov paste deze methode toe bij kinderen maar het blijkt ook goed te werken bij honden’.

Donderdag 10 juni om 16.15 uur, Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Oratie Prof.dr. H.A.W. Hazewinkel, faculteit Diergeneeskunde: ‘SOS van hond en kat’

De tekst van de oratie is verkrijgbaar bij voorlichter Johan Vlasblom (030) 253 4073 of 253 7567

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Groot aantal honden lijdt aan kreupelheid '
Lees ook