Vlaamse overheid

Minister van Onderwijs Marleen Vanderpoorten organiseert van 9 tot 14 februari voor het tweede jaar na elkaar een Week van de Diversiteit. Zaterdag 14 februari vindt het feestelijke slotevenement van de editie 2004 plaats. De minister maakt zaterdag ook bekend welke scholen er met hun diversiteitsproject een prijs in de wacht slepen. In het totaal zijn er 35 scholen genomineerd.

De Week van de Diversiteit is het sluitstuk van een schooljaar lang werken rond diversiteit op school en daarbuiten.

Positief omgaan met die diversiteit is wat de Week van de Diversiteit wil bereiken. De week gaat niet om het 'wat' maar om het 'hoe' van diversiteit. Hoe wordt diversiteit optimaal benut? We hoeven bijvoorbeeld niet te weten of er veel of weinig allochtonen zijn, we willen met hen samenwerken en te weten komen hoe we iets van elkaar kunnen leren.

Daarom werd het voorbije jaar aan scholen gevraagd om projecten op te zetten rond diversiteit in samenwerking met organisaties, verenigingen en instellingen uit de domeinen welzijn, gelijke kansen, cultuur en jeugd. Minister Vanderpoorten vond het vooral belangrijk dat er een samenwerking tot stand kwam tussen wat er zich in en wat er zich buiten de scholen afspeelt rond diversiteit.

Tijdens de Week van de Diversiteit zelf was er de studiedag 'Diversiteit: van idee naar praktijk' waar nuttige tips werden gegeven om goede voornemens over omgaan met diversiteit in concrete acties om te zetten. Nu zaterdag is er het grote eindfeest waarop minister Vanderpoorten de prijzen uitreikt aan de scholen die tot een boeiend en werkend partnerschap kwamen rond diversiteit.

Wat staat er zaterdag verder zoal op het programma? Het feest begint om 13u30 met een drankje en een bezoek aan de standenmarkt waar verschillende scholen hun projecten rond diversiteit van het voorbije jaar voorstellen.

In de loop van de namiddag komt u ook te weten hoe het nu staat met de projecten van de winnaars van de Week van de Diversiteit 2003. Hoe hebben zij hun projecten verder gezet? Patrick Riguelle, Jan Hautekiet en de leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs 'De Beemden' uit Mechelen zorgen voor een muzikaal intermezzo. Ilse Van Hoecke (Ketnet) interviewt enkele leerlingen, en hun leerkrachten, die meededen aan een diversiteitsproject op hun school.

Om 15u30 maakt minister Vanderpoorten de winnende projecten van de Week van de Diversiteit 2004 bekend. Als afsluiter is er om 16u een receptie gepland om op de goede afloop te toasten.

Het slotevenement van de Week van de Diversiteit vindt plaats op zaterdag 14 februari van 13u30 tot 16u00 in het Hendrik Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

info : Jo De Ro, woordvoerder van minister Vanderpoorten tel. (0475) 98 33 73 - (02) 553 99 23
fax. (02) 553 99 19

Zaterdag: Kathy Van Crombruggen, raadgever projecten van minister Vanderpoorten
Tel. (0475) 24 68 22

e-mail: persdienst.vanderpoorten@vlaanderen.be


---

Deel: ' Groot eindfeest en prijsuitreiking Week van de Diversiteit Vlaanderen '
Lees ook