Gemeente Den Helder

Groot groenonderhoud in de winter

betreft:
week: week 49

Deze winter pakt de Milieudienst het achterstallig groenonderhoud in een aantal buurten aan. Intensieve snoeibeurten voor struiken en heesters moeten die buurten weer een net aanzicht geven en de verkeersveiligheid bevorderen. Bovendien wordt het groen er gezonder door. In eerste instantie gaat de aandacht uit naar de klachtgevoelige plekken. Het is de bedoeling om alle buurten (zie verderop) deze winter af te ronden. Werk dat onverhoopt niet afkomt, zal doorschuiven naar oktober volgend jaar.

wat is groot groenonderhoud?

Groot groenonderhoud wordt normaal gesproken slechts eens per 6 à 10 jaar uitgevoerd. Beplanting is dan vaak al ver in de lengte doorgeschoten ("overgekookt") en wordt dan teruggesnoeid tot op minder dan 50 centimeter hoogte. Dat is nodig om te voorkomen dat andere, langzamer groeiende beplanting verstikt en afsterft. Groot onderhoud is daarnaast nodig om struiken en heesters van onderen dicht te houden, zodat het zwerfvuil daar niet gemakkelijk tussen raakt. Ook de verkeersveiligheid is vaak in het gedrang bij "overgekookt" groen. Tot slot wordt dode beplanting verwijderd en waar nodig vervangen. Bomen worden in principe niet verwijderd, tenzij ze afgestorven zijn.

overzicht

In het centrum wordt het groen tussen de Middenweg en de Prins Willem Alexandersingel (Van Galenbuurt en Indische Buurt) aangepakt. Ook rondom de Dienst Welzijn en rondom het monument aan de Middenweg wordt groot onderhoud gepleegd.

In Nieuw Den Helder is het gebied tussen de Jan Verfailleweg, de Hagendoornstraat en de Hortensiastraat (Nieuw Den Helder-West) aan de beurt. In De Schooten-Zuid richt de aandacht zich dit winterseizoen op het gebied tussen waterkeringsweg, Doggersvaart en Torplaan (De Schooten-Zuid).

In Julianadorp maakt de Milieudienst een groot-onderhoudsronde in de wijk Doorzwin.

informatie

In verband met weersomstandigheden en overige werkzaamheden is niet precies aan te geven wanneer er groenonderhoud in welke straat zal plaatsvinden. Omwonenden worden daarom tijdig via een mailing op de hoogte gesteld van de aanstaande werkzaamheden in hun directe omgeving.

_________________________________________________________________

laatste verandering: december 06, 1999

Deel: ' Groot groenonderhoud Den Helder in de winter '
Lees ook