Provincie Groningen


Groningen, 2 februari 1999, Persbericht nr. 19

Groot onderhoud aan provinciale wegen

GS hebben voor 1999 een plan vastgesteld voor het groot onderhoud aan wegen en fietspaden in de provincie. Het gaat vooral om het verbeteren van deze wegen en fietspaden door het aanbrengen van nieuwe asfaltlagen. Dit jaar wordt er voor 5,8 miljoen geïnvesteerd in het groot onderhoud aan wegen en fietspaden. Vorig jaar was dat nog 5,5 miljoen.

Wegen

De volgende wegen worden dit jaar aangepakt:

* Delfzijl - Holwierde (N997), van deze weg wordt het asfalt vernieuwd en de kruispunten worden verbeterd (zie ook persberichtnr. 18/'99);

* Ring Groningen (N370), het asfalt van het viaduct Peizerweg wordt vernieuwd;

* Stadskanaal - Buinermond (N374), deze weg wordt opnieuw ingericht en de asfaltlaag wordt vernieuwd;

* Haren - Waterhuizen (N860), gedeelten van deze weg krijgen een nieuwe asfaltlaag;

* Grootegast - Doezum (N980), deze weg wordt anders ingericht en er wordt het nodige onderhoud gepleegd.

Fietspaden

Dit jaar wordt er f 1 miljoen besteed aan het verbeteren van fietspaden. Naar aanleiding van de Fietspad Comfort Meting die vorig jaar is gehouden, is dit uitvoeringsprogramma opgesteld. De volgende fietspaden worden geheel of gedeeltelijk voorzien van een nieuwe asfaltlaag:

* N 385 - Veendam

* Zuidwolde - Ellerhuizen

* Delfzijl - Holwierde

* Sellingen - Ter Apel

* Kolham - De Groeve

Naast het groot onderhoud aan de wegen en fietspaden in de Provincie vinden er dit jaar ook werkzaamheden plaats onder andere in het kader van het Actieplan Verkeersveiligheid.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Machteld Schierbeek, afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, tel.: 050 - 3164982.

Deel: ' Groot onderhoud aan provinciale wegen Groningen '
Lees ook