Provincie Groningen

Groningen, 7 maart 2000 Persbericht nr. 36

Groot onderhoud aan provinciale wegen

GS hebben voor 2000 een plan vastgesteld voor het groot onderhoud aan wegen, fietspaden, bruggen en viaducten in de provincie. Het gaat met name om het verbeteren van deze wegen en fietspaden door het aanbrengen van nieuwe asfaltlagen en niet om het aanleggen van nieuwe wegen en/of fietspaden .
Het groot onderhoud omvat een bedrag van ƒ 5,2 miljoen. Naast het z.g. groot onderhoud vindt nog het normale reparatiewerk aan de wegdekken plaats. Dit jaar wordt er totaal voor 6,3 miljoen geïnvesteerd in het onderhoud van wegen en fietspaden. Vorig jaar was dat nog 6,0 miljoen.

Wegen

Aan de volgende wegen wordt dit jaar onderhoud uitgevoerd:
* Delfzijl - Holwierde (N997), de voorbereiding is in 1999 gestart. Uitvoering in 2000 van deze weg wordt het asfalt vernieuwd en de kruispunten worden verbeterd. De verkeerslichten bij de Jachtlaan en de Europaweg worden verwijderd. Ter plaatse van deze aansluitingen wordt een rotonde aangelegd.

* Ring Groningen (N370), het asfalt ter plaatse van de aansluiting N355-N370 West en N370 Noord, het kruispunt met de Pleiadenlaan en enkele vakken van de Ring West wordt vernieuwd.
* N366 - Stadskanaal (N378), deze weg wordt versterkt door het aanbrengen van nieuwe asfaltlagen en de aansluiting met de Atlantislaan te Stadskanaal wordt omgebouwd tot een rotonde.
* Delfzijl - Scheemda (N362), deze weg wordt in zijn geheel voorzien van een of meerdere asfaltlagen ter versterking van de draagkracht. Dit project wordt uitgevoerd in 2000 en 2001.

Fietspaden

Dit jaar wordt er f 1 miljoen besteed aan het verbeteren van fietspaden. Het werk betreft het aanbrengen van een nieuwe asfaltlagen of het herstraten van de tegelverharding.
Het werk wordt verspreid uitgevoerd over het gehele fietspadennet van de provincie.
De grootste vakken zijn:

* Alteveer - Vlagtwedde

* restant Aduard - Den Ham

* Sebaldeburen - Marum

* Kornhorn - Surhuisterveen

* Kolham - De Groeve

* Ter Apel - Duits grens

* Sellingen, in combinatie met reconstructie dorpskom.

Naast het groot onderhoud aan de wegen en fietspaden in de Provincie vinden er volgend jaar ook werkzaamheden plaats onder andere in het kader van het Actieplan Verkeersveiligheid.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Wim Trip, afdeling Bestuurscontacten Provincie Groningen, tel.: 050 -
3164129.

Deel: ' Groot onderhoud aan provinciale wegen Groningen '
Lees ook