gemeente apeldoorn

groot onderhoud deventerstraat

de deventerstraat tussen de stationsstraat en de vlijtseweg krijgt deze zomer een nieuwe asfaltlaag en trottoirs. tijdens het groot onderhoud wordt het verkeer gedeeltelijk omgeleid. de werkzaamheden beginnen op 2 juli en zullen naar verwachting zijn afgerond op 13 augustus.

de werkzaamheden bestaan uit het vervangen van asfaltverhardingen en trottoirs. tijdens deze periode wordt de weg gesplitst in twee delen. het verkeer kan dan nog wel via de deventerstraat naar het centrum rijden. verkeer vanuit het centrum wordt omgeleid via de regentesselaan. fietsers kunnen de deventerstraat wel in beide richtingen blijven gebruiken.

er komen tijdelijke verkeerslichten. verkeer in en uit de parkeergarage marktplein zal hierdoor wat langer moeten wachten. het verkeer moet rekening houden met overlast door omleidingen en extra reistijd.

vooruitlopend op de werkzaamheden in de deventerstraat worden tussen half mei en half juni gasleidingen vervangen en verbeteringen aan het riool aangebracht. hierbij kan enige verkeershinder ontstaan, maar woningen, bedrijven en het centrum blijven in beide richtingen toegankelijk.

half mei wordt er voor belangstellenden een informatieavond georganiseerd.

einde persbericht.

Deel: ' Groot onderhoud Deventerstraat in Apeldoorn '


Lees ook