Gemeente Den Helder

05-03-2003
Groot onderhoud in 2003: Nieuw Den Helder
Is uw straat dit jaar aan de beurt?
Ieder jaar werken we in onze gemeente aan wegen, riolering en het openbaar groen, het zogeheten groot onderhoud. Hiermee bedoelen we onder meer het vervangen of renoveren van het riool, straten opnieuw asfalteren en in het groen bijvoorbeeld de heesters flink snoeien. Soms richten we een straat meteen in als 30 kilometergebied. De komende weken kunt u lezen waar in de wijken groot onderhoud gaat plaatsvinden. Deze week leest u waar dat is in de wijk Nieuw Den Helder.

Nieuw Den Helder
In de afgelopen jaren zijn veel werkzaamheden uitgevoerd in de buurten rondom het gebied Nieuw Den Helder Centrum en het toekomstige Duinparkplan. Volgens de meerjarenplanning zouden er werkzaamheden plaatsvinden in het gebied tussen de Marsdiepstraat en de Texelstroomlaan. Door eventuele toekomstige ontwikkelingen in deze wijk zijn deze werkzaamheden uitgesteld. Het geld dat hiervoor gereserveerd is blijft hiervoor gereserveerd.
Het parkeerterrein bij de hoofdingang van de Donkere Duinen wordt dit jaar ook aangepakt. Als het nu hard geregend heeft, veranderen de parkeerplaatsen in modderpoelen. Dit probleem wordt aangepakt. Verder wordt dit jaar een gedeelte van de Jolstraat opnieuw bestraat.

In het gebied Dirksz. Admiraal Zuid wordt dit jaar aan het groen gewerkt. Dit geldt ook voor het gebied tussen de Jan Verfailleweg, Marsdiepstraat, Texelstroomlaan en de Noordzeestraat. Uiteraard krijgen de bewoners hierover nog nader bericht, zodra er meer duidelijk is.

Overzicht
In het overzicht kunt u zien om welke delen van de straten het gaat en wat er precies gaat gebeuren. Ook ziet u of er groot onderhoud aan het openbaar groen gaat plaatsvinden en of er voor dit jaar nog ondergrondse afvalcontainers komen in de wijk.
Het kan zijn dat u in het overzicht straten ziet staan die inmiddels al aan de beurt zijn geweest, of waar men op dit moment mee bezig is. In het overzicht ontbreken de straten die vorig jaar gepland stonden, maar waar geen werkzaamheden hebben plaatsgevonden. Die staan voor dit jaar opnieuw gepland.
« terug

Deel: ' Groot onderhoud in 2003 in nieuw Den Helder '
Lees ook