Gemeente Amsterdam
Groots entertainmentcentrum tegenover ArenA

Het college van B&W stemt in met het Stedenbouwkundig Plan voor het GETZ Entertainment center aan de ArenA Boulevard. Tussen de Heineken Music Hall en de Villa ArenA is momenteel nog een grote ruimte beschikbaar. Op deze locatie zal vanaf oktober 2001 tijdelijk de nieuwe musical Grace te zien zijn. Voor de definitieve invulling van deze locatie heeft De Architecten Cie. het Stedenbouwkundig Plan GETZ Entertainment center gemaakt.

Samen met het bioscoopcomplex van Pathé en de Heineken Music Hall vormt GETZ de zgn. uitgaansdriehoek van de ArenA Boulevard. Daarnaast is GETZ een essentiële schakel voor het uitgroeien van de ArenA Boulevard van een grote verzameling functies tot een compleet verblijfsgebied. In het Stedenbouwkundig Plan wordt het programma beschreven voor het realiseren van een groots opgezet uitgaanscentrum met een verzameling van culturele functies, waaronder een theaterzaal vergelijkbaar met De Meervaart, allerlei vormen van vermaak, een hotel met 300 kamers, kantoren en 200 woningen. Onder het complex wordt een kelder met drie lagen gemaakt, waarin onder meer een openbare parkeervoorziening met 1100 parkeerplaatsen komt.

GETZ staat voor de hoofdthema's Gezondheid, Entertainment, Theater en Zaken. De omvang van dit ambitieuze, veelzijdige project bedraagt in totaal 200.000 m² bruto vloeroppervlak (vergelijkbaar met tweemaal de Villa ArenA). Na het doorlopen van de vereiste procedures kan de bouw waarschijnlijk begin 2004 starten. Het project kan dan in 2007 opgeleverd worden. Het hotel kan in principe hierop vooruitlopend worden ontwikkeld.

Het college stemt in met de raadsvoordracht, waarin wordt voorgesteld om een convenant tussen de gemeente, de Ontwikkelingsmaatschappij Centrumgebied Amsterdam Zuidoost/OMC en het stadsdeel Zuidoost te sluiten en te participeren in een op te richten BV.

Voor de uitvoering van het bijbehorende werkplan wordt voorgesteld een bedrag van 500.000 gulden ( 226.890,11) beschikbaar te stellen uit het krediet Centrumgebied Zuidoost.

Behandeling in de Raadscommissie VSRG (onder uitnodiging van de Raadscommissie Cultuur) en samen met de Commissie REO en Onderwijs/Welzijn van het stadsdeel Zuidoost is op 26 september en de gemeenteraad is op 3 oktober.

Paul van Yperen


-

© gemeente Amsterdam - 5-09-2001

Deel: ' Groots entertainmentcentrum tegenover ArenA Boulevard '
Lees ook