Grootschalig protest tegen bezuinigingen


Den Haag, 20110629 -- Op dit moment voert Dimence met 300 medewerkers en patiënten op het Malieveld in Den Haag actie tegen de aangekondigde bezuinigingen van minister Schippers. Minstens 7.000 mensen voeren actie in Den Haag. De hele ggz-sector is verontwaardigd over het discriminerende beleid van Schippers om 600 miljoen in de ggz te bezuinigen. De manifestatie geeft uiting aan het grote ongenoegen over dit onrecht.

Van 15.00 tot 18.00 uur voeren ggz-instellingen uit heel Nederland actie tegen de bezuinigingen. Verschillende sprekers zijn geregeld, er is muziek en film. Ook ggz-patiënten komen aan het woord. Rond 17.45 uur zal minister Schippers de petitie in ontvangst nemen. De petitie is getekend door 44.697 mensen. Een krachtig signaal richting de minister.

Er zijn veel mensen naar het Malieveld gekomen om actie te voeren. Om duidelijk te maken dat ze het niet eens zijn met de bezuinigingen zijn er veel spandoeken gemaakt met allerlei teksten. Ook Abvakabo FNV en de politieke partijen SP en de PvdA voeren actie. Om extra kracht bij te zetten tegen de bezuinigingen, twittert Dimence al de hele middag tijdens de manifestatie live vanaf het Malieveld.  

Bezuinigingen
De ggz, en haar cliënten en patiënten, worden door deze bezuinigingen onevenredig hard getroffen. Met slechts 10% van de totale omzet in de zorg, draait de ggz op voor 35% van de overschrijding van VWS. De voorgestelde maatregelen zullen kwetsbare psychiatrische patiënten hard treffen: de verwachting is dat veel patiënten de eigen bijdrage niet kunnen betalen. De voorgestelde maatregelen treffen niet alleen de meest kwetsbare chronische patiënten maar iedereen die gebruik wil maken van psychische ondersteuning. De maatregel is discriminerend en stigmatiserend. De maatregelen van het kabinet zijn geen oplossing voor de bestaande knelpunten. Sterker nog, ze belemmeren juist de innovatie in de zorgsector. Het zijn korte termijn bezuinigingen en geen duurzame oplossingen. De sector heeft zelf verschillende alternatieve besparingsroutes uitgezet, waardoor de eigen bijdrage van patiënten beperkt kan worden, of achterwege kan blijven.

Wijzigingen bezuinigingsvoorstellen
De minister heeft de voorgenomen maatregelen met betrekking tot het invoeren van een eigen bijdrage in de tweedelijns ggz iets aanpast. Het aantal te betalen eigen bijdragen in de tweedelijns ggz wordt teruggebracht naar maximaal één per patiënt per kalenderjaar. Ook wordt de eigen bijdrage iets verlaagd. Dit betekent dat patiënten in de tweedelijnszorg niet maximaal twee keer 295 euro moeten gaan betalen, maar één keer 275 euro. Dit is een stapje in de goede richting, maar gaat nog steeds geheel voorbij aan het stigmatiserende en discriminerende signaal van de eigen bijdrage voor de ggz. Ook doet het niets aan de andere punten, zoals de korting van 7% op het budget en de verkleining van het basispakket.Noot voor redacties:

Deel: ' Grootschalig protest tegen bezuinigingen '
Lees ook