Grootschalige opknapbeurt wegen in Nieuwendam 16 augustus van start

Op 16 augustus begint het stadsdeel met de herprofilering van Nieuwendam deel E, het gebied tussen Volendammerweg, Waalenburgsingel, Hilverbeekstraat en de IJdoornlaan. De wijk is onder andere door verzakkingen hard toe aan een opknapbeurt. De bewoners zijn bij de plannen betrokken en hebben een constructieve bijdrage geleverd aan het uiteindelijke plan dat nu uitgevoerd wordt.

Het werk omvat het leggen van nieuwe bestrating, een uitbreiding van de parkeergelegenheid en het aanbrengen van drempels en verhoogde kruisingsvlakken.

Er is gekozen voor kwalitatief goed en duurzaam bestratingsmateriaal. Door een bijdrage vanuit het Grote Steden Beleid is dit mogelijk gemaakt. Het gebied wordt ingericht als 30 km zone. Verder worden de plantvakken en groenstroken opnieuw ingericht.

De JOP (Jongeren Ontmoetingsplek) in de Corverbosstraat wordt vervangen door een nieuwe. Jongeren met ideeën voor de inrichting van die plek kunnen contact opnemen met projectleider de heer Remco Hemkes op telefoonnummer 6355523. Samen kan dan gekeken worden naar de mogelijkheden.

De tuinen bij de particuliere woningen in het gebied kunnen op verzoek van de bewoners door de aannemer worden opgehoogd. In overleg met de aannemer kan worden besproken onder welke voorwaarden dat mogelijk is.

De bewoners in het betreffende gebied zijn op de hoogte gesteld van de gang van zaken rond de uitvoering van het werk. Zij kunnen met alle vragen en opmerkingen over het werk terecht bij de opzichter de heer T. Dekker. Hij houdt spreekuur in de keet bij het Viannycentrum op dinsdagochtend van 07.30 - 08.30 uur, of is telefonisch bereikbaar op nummer 06-22488464. Vragen en opmerkingen tijdens de uitvoering kunnen ook worden voorgelegd aan Remco Hemkes op bovengenoemd telefoonnummer of aan mevrouw Annelies Lelijveld op nummer 6355521 (vanaf 30 augustus).

Na de herprofilering, die in totaal 32 weken duurt, is Nieuwendam deel E weer een mooi opgeknapte wijk met een nieuwe uitstraling, waar bewoners en gebruikers naar verwachting trots op zullen zijn.

Deel: ' Grootschalige opknapbeurt wegen in Nieuwendam '
Lees ook