Gemeente Rotterdam


Grootschalige vernieuwing van Hoogvlietse wijken

(8-2) Het College van B. en W. heeft ingestemd met de grootschalige vernieuwing van de wijken Zalmplaat en Meeuwenplaat in Hoogvliet. In de plannen, beschreven in de Structuurschets Maasranden, is sprake van 1.700 nieuwe woningen, vernieuwing van winkelcentra en uitbreiding van voorzieningen.

De vernieuwing is nodig omdat de wijken na 40 jaar verouderd zijn en bewoners wegtrekken. Door het bouwen van meer koopwoningen, verbetering van de buitenruimte, natuurontwikkeling aan de Oude Maas, versterking van de wijkeconomie en uitbreiding van voorzieningen zoals kinderopvang moeten de wijken aantrekkelijker worden.

Naast economische en fysieke investeringen staan ook sociale maatregelen op stapel. Gedurende de sloop- en nieuwbouwfase is er extra aandacht voor de huidige bewoners, zoals ouderen. Ook zullen bewoners en ondernemers nauw bij de uitwerking van de plannen worden betrokken.

De raadscommissies SVVHA en ROG hebben positief geadviseerd. Wel zijn de commissieleden, evenals het College, van mening dat er op korte termijn een sluitende exploitatieopzet moet komen. De Gemeenteraad bespreekt de Structuurschets Maasranden op 24 februari.

Deel: ' Grootschalige vernieuwing Hoogvlietse wijken R'dam '
Lees ook