Gemeente Eindhoven

Persbericht: 20 februari 2003

Hardere aanpak recidiven

Grootscheepse (brand)veiligheidscontrole Eindhoven

Medewerkers van brandweer Eindhoven zullen - i.s.m. collegas van de milieudienst, politie, gemeente Eindhoven, arbeidsinspectie, Keuringsdienst van Waren en het openbaar ministerie zon 150 panden controleren op (brand)veiligheid. Dit gebeurt zowel voor als tijdens de carnavalsdagen. Gedurende het carnavalsfeest is er sprake van toenemende drukte in diverse horeca-inrichtingen en andere panden waar carnaval gevierd wordt (zoals buurthuizen, hotels met zalen, etc.). Gebleken is dat de veiligheid van burgers in deze periode niet altijd gewaarborgd is en dat naleving van de (brand)veiligheidsregels extra aandacht vraagt.

Aan de hand van een checklist wordt met name gekeken naar de vluchtwegaanduidingen, de vluchtweg zelf, de aanwezigheid en brandveiligheid van versieringen en de brandblusmiddelen. Voor ondernemers en eigenaars zijn de voor hen geldende voorschriften voor het veilig gebruik van een pand vertaald in tips en voorbeelden. Deze zijn te vinden op de website van de gemeente Eindhoven; www.eindhoven.nl.

Aanpak overtredingen
De actie volgt op eerder uitgevoerde controles, onder meer Veilig Uit van voorgaande jaren rond de kerst en carnaval. Gemeente, politie en het openbaar ministerie werken samen aan het terechtwijzen van overtreders. De hoogte die het openbaar ministerie in strafrechtelijk opzicht oplegt wordt bepaald door de mate van onveiligheid en of er sprake is van recidive. In het bestuursrechtelijke traject is de gemeente aan zet.
Als er sprake is van een levensbedreigende situatie die niet direct opgelost kan tot sluiting over worden gegaan. Overtreders die tijdens de controles in voorgaande jaren niet voldeden aan de veiligheidseisen en ook nu weer de fout ingaan, komen eerder in aanmerking voor een procesverbaal of bestuursrechtelijk optreden (dwangsom of sluiting).

Resultaten controle openbaar
In de Eindhovense aanpak is afgesproken dat de resultaten van de controle bekendgemaakt worden aan het publiek. Vanaf vrijdagochtend 28 februari is de lijst met bevindingen te vinden op de website van de gemeente Eindhoven.

© 2003 Gemeente Eindhoven

Deel: ' Grootscheepse (brand)veiligheidscontrole Eindhoven '
Lees ook