Gemeente Wijk bij Duurstede

Nieuws

Grootscheepse enquête Veiligheid en leefbaarheid (Geplaatst in week 08-2003)

In de gemeente Wijk bij Duurstede is deze maand de `Gebiedsmonitor Veiligheid en Leefbaarheid' gestart. Dit is een onderzoek dat de gemeente Wijk bij Duurstede samen met de Politie Regio Utrecht houdt. Het wordt uitgevoerd door Bureau Intomart uit Hilversum.
Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst worden inwoners van de gemeente gevraagd hun mening te geven over hoe zij veiligheid en leefbaarheid in de breedste zin in hun wijk ervaren. Wat wordt er met de uitkomsten gedaan? De resultaten van het onderzoek worden meegenomen in het beleid van de gemeente en de politie. Het is dus in uw eigen belang, dat zoveel mogelijk ingevulde enquêtes worden teruggestuurd. Hoe meer reacties er terugkomen, des te betrouwbaarder wordt het beeld van hoe het met de veiligheid en leefbaarheid in de wijken is gesteld. De enquête is dus een middel om tot concrete en praktische verbeteringen in de wijken te komen. Oproep Bent u benaderd om uw medewerking aan de enquête te verlenen? Dan verzoekt de gemeente u vriendelijk deze in te vullen en voor 10 maart a.s. in de retourenvelop terug te sturen. In totaal hebben 500 adressen in de gemeente het verzoek gekregen de enquête in te vullen. De namen en adressen zijn willekeurig gekozen uit het telefoonboek. Is de geadresseerde inmiddels verhuisd, dan verzoekt de gemeente u als nieuwe bewoner vriendelijk de enquête in te vullen. Persoonlijke gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.
Het onderzoek wordt begeleid door de Stafafdeling Bestuursondersteuning. Informatie kunt u verkrijgen bij dhr. J.W.V. Birdja (Openbare orde en veiligheid), tel. 034-595513.

Deel: ' Grootscheepse enquête Veiligheid en leefbaarheid Wijk bij Duurstede '
Lees ook