Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Persbericht 03/011

Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid Directie
Communicatie

28 januari 2003

Nr. 03/011

Voor het eerst gelijktijdige controle van arbeidsinspecties in EU

De Arbeidsinspectie in Nederland doet dit jaar mee aan een grootscheepse bouwinspectie in vijftien EU-landen, zo blijkt uit het Jaarplan 2003 van de Arbeidsinspectie. In juni en september 2003 controleren alle inspectiediensten in eigen land of bouwlocaties zijn beveiligd tegen valgevaar en of er vluchtwegen zijn voor werknemers. Het is uniek dat in alle EU-landen op één moment op dezelfde inspectiepunten wordt gecontroleerd. Doel van de actie is werkgevers en werknemers te doordringen van de noodzaak van veiligheidsmaatregelen. Hierdoor moet het grote aantal ongevallen in de bouwsector verminderd worden.

De Arbeidsinspectie is handhaver van wetten die de veiligheid en gezondheid van werknemers beschermen. Ook speelt de dienst een belangrijke rol bij het tegengaan van illegale arbeid. Bij deze laatste taak ligt de nadruk dit jaar op de bestrijding van aanbieders van illegale arbeid, de aanpak van notoire overtreders onder werkgevers en het tegengaan van illegale arbeid in de land- en tuinbouw. Dat gebeurt in samenwerking met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Verder besteedt de Arbeidsinspectie ook in 2003 veel aandacht aan arbeidsomstandigheden die een groot deel van de ziekte- en WAO-gevallen veroorzaken. Zo ligt de nadruk op het verminderen van werkdruk en terugdringen van lichamelijk belasting, zoals zwaar tillen en veelvuldig repeterende bewegingen.

Bij de inspecties van werktijden richt de Arbeidsinspectie zich volgens het jaarplan meer op excessen. Later dit jaar wordt in ieder geval de grond-, weg- en waterbouw onder de loep genomen. Meer menskracht dan voorheen is bestemd voor de preventie van grote risico's bij bedrijven die met gevaarlijke stoffen of processen werken (Major Hazard Control). Hierbij is dit jaar aandacht voor onder meer transport van chloor via het spoor, het werken aan opslagtanks en het beheersen van zware ongevallen bij ammoniakkoelinstallaties.

Een nieuwe taak is het houden van toezicht bij vuurwerkevenementen. Bij het afsteken van professioneel vuurwerk moet altijd iemand aanwezig zijn die een certificaat van vakbekwaamheid heeft. De Arbeidsinspectie controleert of dat het geval is. Verder gaat ze dit jaar door met inspectie van luchtbehandelingsinstallaties met het oog op risico's van legionella. In 2002 ontbrak bij 75 procent van de installaties een beheersplan op dit gebied.

De Arbeidsinspectie zal ook controleren of de horeca en benzinestations maatregelen hebben genomen om agressie en geweld ten opzichte van werknemers verder te voorkomen. Op kermissen zijn de veiligheid van de machines en valgevaar onderwerp van inspectie, in de glastuinbouw gaat het om lichamelijke belasting en bescherming tegen bestrijdingsmiddelen.

2003

Deel: ' Grootscheepse EU-controle in bouw '
Lees ook