Ingezonden persbericht

Grootste Irak-nieuwsdossier

Nieuwsvan.nu toont barsten in `bondgenootschap tegen terrorisme'

SAS VAN GENT, 20030211 -- Sas van Gent - Wanneer de oorlog met Irak begint, is nog niet duidelijk maar nieuwssite Nieuwsvan.nu heeft nu al het grootste nieuwsdossier over het conflict opgebouwd.

De nieuwssite opende het dossier op 22 augustus 2002. In het dossier bevinden zich meer dan 825 krantenartikelen te beginnen met een verklaring van Tarik Aziz op 3 december 2001. Daarin maakt hij duidelijk dat zijn land bereid is een grondoorlog met zijn tegenstanders aan te gaan. In het dossier is een aantal ontwikkelingen van de afgelopen dertien maanden te vinden. Zo kan iedereen in het dossier terugvinden op welke manier de financiële markt heeft gereageerd op de oorlogsdreiging. Pikant is in dat verband dat niet alleen president Duisenberg van de Europese Centrale Bank maar ook zijn Amerikaanse collega Greenspan zich om financieel-economische redenen tot tegenstander van de oorlog verklaren. Minstens even boeiend is de houding van de diverse Europese landen in het conflict. Uit het dossier komt duidelijk naar voren dat Europese landen geen voorstander zijn van de strijd met de Iraakse dictator. Alleen Nederland spreekt zich vrij snel en onverbloemd uit als een trouwe bondgenoot van de VS, zij het in het voetspoor van Groot Brittannië. De Franse regering houdt er een tamelijk zwalkende houding op na terwijl de Duitse Bondskanselier zich onomwonden uitspreekt tegen de oorlog. Dat komt hem op een kort `Koude Oorlog'met Bush te staan. Vormt de Amerikaanse militaire macht rond Irak ook geen bedreiging voor de Franse invloed in het Midden-Oosten en is dat wel goed voor Europa? Ook op die vraag kan de gebruiker van de site een antwoord vinden. Het dossier is te raadplegen op: www.nieuwsvan.nu
De site is dagelijks te raadplegen en geeft nieuws dat wordt geselecteerd uit Telegraaf, Volkskrant en diverse Belgische media. Daarnaast genieten de lezers wekelijks van een nieuwe column, een cartoon en 'mogelijkheden om een proefaanbieding uit te zoeken.


------------------------------------------Einde bericht----------------------------------------------------------------
Inlichtingen: G.J.Bogert
Tel: 0115 - 45 45 45
e-mail: info@nieuwsvan.nu

Deel: ' Grootste Irak-nieuwsdossier bij Nieuwsvan.nu '
Lees ook