Socialistische Partij

Grote actie tegen afbraak sociale rechsthulp

10-02-2003 * Op donderdag 13 februari organiseert het Actiecomité "Recht voor Iedereen" een landelijke actiedag tegen de plannen van demissionair minister Donner om de rechtshulp aan mensen met een laag inkomen flink te beperken. Als de plannen doorgaan betekent dat het einde van de Bureaus Rechtshulp, een ontoelaatbare uitholling van het grondwettelijk recht op rechtshulp en nog hogere kosten voor de rechtszoekende. Het Actiecomité is een initiatief van medewerkers van de Bureaus Rechtshulp en de SP.

De Bureaus Rechtshulp werden oorspronkelijk opgericht om te voorzien in en leemte in de rechtshulp. Sindsdien verlenen ze rechtshulp aan mensen met een laag inkomen op velerlei terrein. Ze geven adviezen, kortdurende rechtsbijstand en samen met de sociale advocatuur wordt zonodig verdergaande hulp geboden.

Demissionair minister van Justitie Donner wil de Bureaus Rechtshulp gaan veranderen in eenvoudige loketten waar de rechtszoekende nog slechts geholpen zal gaan worden voor simpele juridische vragen. Die "rechtshulp" is weliswaar gratis maar beslaat hooguit één uur.

Komt men er in dat uur niet uit dan wordt de klant doorverwezen naar een advocaat. Was de dienstverlening van de Bureaus vroeger drieëneenhalf uur, nu moet men al na één uur naar de advocaat Die is inmiddels fors duurder geworden omdat de eigen bijdrage zojuist door minister Donner werd verhoogd met 50%. Doorgaan van deze plannen betekent het einde van een belangrijke voorziening. De Bureaus mogen niet veel meer. Het meeste van het werk dat ze nu doen zou moeten worden overgenomen door de advocatuur. De sociale advocaten hebben al laten weten onmogelijk te kunnen voldoen aan die vraag omdat er te weinig sociaal advocaten zijn. De commerciële advocatenkantoren hebben hier geen tijd voor. Vanwege de recente verhoging van de eigen bijdrage (met 50%) moeten de rechtszoekenden ook nog eens meer gaan betalen voor een advcoaat. De medewerkers van de Bureaus vrezen dan ook dat dit het einde betekent van hun werk en dat er opnieuw een leemte in de rechtshulp zal ontstaan.

Onder het motto "Stop de afbraak van de sociale rechtshulp" organiseert het Actiecomité "Recht voor Iedereen" op donderdag 13 februari een landelijke actiedag. Na een demonstratieve optocht door Den Haag wordt om 13.00 uur aan minister Donner een petitie aangeboden. Om 14.00 uur volgt dan een manifestatie in theater Concordia. Vertegenwoordigers van de Bureaumedewerkers, de sociale advocatuur, de Orde van Advocaten en de wetenschap zullen met elkaar in debat gaan over deze plannen. De politieke partijen in de Tweede Kamer zullen gevraagd worden naar hun oordeel over deze plannen.

www.rechtvooriedereen.nl

Deel: ' Grote actie tegen afbraak sociale rechtshulp '
Lees ook