BOUW EN HOUTBOND FNV

Bouwbonden: Grote actiebereidheid schilders

Grote actiebereidheid schilders vanwege winterwerkloosheid

De Bouw- en Houtbond FNV en de Hout- en Bouwbond CNV constateren grote actiebereidheid. Vóór 9 uur vanmorgen waren er op de tien meldpunten al ruim duizend stakende schilders ingeschreven. Die melden dat ze vooral vanwege de problemen met de winterwerkloosheid in staking gaan.

In Groningen (met 250 ingeschreven stakers), Lelystad (70), Liempde (280), Roosendaal(10), Breda (40), Tilburg (49), Den Haag (175), Utrecht (120), Heerhugowaard (15), Hoorn (50) begint vandaag de 'olievlekstaking' van de schilders. Morgen kunnen ook stakers in vele andere plaatsen zich inschrijven, zodat de staking zich langzaam over het land uitbreidt.

Centraal punt in het conflict om de nieuwe schilders-cao (35.000 werknemers) is de winterwerkloosheid. De bonden willen het werk in de zomer duurder, in de winter goedkoper maken. De klant kan dan gemakkelijker besluiten werk in de winter te laten doen, zodat er minder schilders werkloos zijn. De werkgevers willen een lage WW-premie voor vaste werknemers en een veel hogere premie voor tijdelijke krachten. Volgens onderzoek leidt dit onherroepelijk tot groot verlies aan werkgelegenheid. Werkgevers zeggen zelf dat ze in dat geval nog maar weinig mensen vast in dienst houden en verder met zelfstandigen zonder personeel en uitzendkrachten gaan werken, voor wie ze dan helemaal geen premies afdragen.

Verder gaat de staking ook over het loon. De bonden willen in een tweejarige cao in elk geval een structurele loonsverhoging van 7 procent, inclusief de prijscompensatie volgens het gebruikelijke systeem. De werkgevers hebben formeel 5,75 procent geboden, waarbij ze het systeem van de prijscompensatie willen aantasten. Ze houden daarnaast vast aan een aantal andere verslechteringen. Zo willen ze de reiskosten- en reisurenregeling, de overwerkregeling en de vorstverletregeling aantasten. Ook willen ze de lonen van nieuwkomers verlagen. In hun ogen zou de zaterdag een normale werkdag moeten zijn.

De bonden willen naast de loonsverhoging en de aanvulling op de WW-uitkering ook een verhoging van de eindejaarsuitkering voor WAO'ers, meer vrije dagen voor oudere werknemers, calamiteitenverlof en reïntegratie van arbeidsongeschikten.

Deel: ' Grote actiebereidheid schilders vanwege winterwerkloosheid '
Lees ook