NED KANKERBESTRIJDING KWF

Grote belangstelling Kanker Herdenkingsdag

Amsterdam, 19 augustus 1999

OVERWELDIGENDE BELANGSTELLING VOOR KANKER HERDENKINGSDAG

Voor het eerst in Nederland wordt op zondag, 29 augustus 1999 in de Westerkerk in Amsterdam een Kanker Herdenkingsdag gehouden voor naasten, familie en vrienden van mensen die aan kanker zijn overleden. De bijeenkomst is georganiseerd door de Nederlandse Kankerbestrijding/KWF en de Contactgroep Nabestaanden Kankerpatiënten (CNK). De belangstelling voor deze dag is zo groot dat alle beschikbare zitplaatsen in de kerk inmiddels bezet zijn. De toegangskaarten zijn verzonden en voor mensen die geen kaart konden krijgen is een wachtlijst aangelegd. Mensen die kaarten hebben aangevraagd en deze door omstandigheden niet gebruiken zijn gevraagd deze terug te sturen zodat anderen er gebruik van kunnen maken. Op last van de brandweer mogen er namelijk niet meer dan circa 800 mensen in de Westerkerk en zijn staanplaatsen niet toegestaan.

Het is voor het eerst dat in ons land een Kanker Herdenkingsdag wordt gehouden. Aanleiding is het 50-jarig bestaan van het KWF, dat - twee dagen voor de officiële jubileumviering in de Westerkerk - eerst wil stilstaan bij degenen die aan kanker zijn overleden. De bijeenkomst in de Westerkerk is geen kerkdienst, maar biedt ruimte voor bezinning aan naasten en familieleden. De bijeenkomst wordt geleid door Jos Brink. Medewerking wordt verleend door het koor van de Daniel den Hoedkliniek in Rotterdam, Margriet Eshuijs, Joke de Kruijf en het Arpeggio Trio.

Degenen die om persoonlijke of religieuze redenen niet aan de dienst kunnen deelnemen, konden een kaart insturen met daarop een persoonlijke herinnering aan hun dierbare. Deze kaarten zijn in de kerk aanwezig. Na afloop van de bijeenkomst is er nog gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen. Vertegenwoordigers van de Contactgroep Nabestaanden Kankerpatiënten en van de Nederlandse Kankerbestrijding/KWF zijn aanwezig voor nagesprekken.

Deel: ' Grote belangstelling voor Kanker Herdenkingsdag '
Lees ook