Grote beroering bij GGz Groningen Zuid

Bij locatie Groningen Zuid van GGz Groningen dreigt arbeidsonrust. De werknemers zijn zeer ontevreden over de wijze waarop de Raad van Bestuur ruim 60 werknemers gedwongen wil verhuizen en detacheren naar het Academisch Ziekenhuis Groningen. De werknemers zien niets in het samenwerkingsmodel dat GGZ Groningen samen met het AZG heeft ontwikkeld. De vakbond ABVAKABO FNV heeft, samen met de werknemers, bovendien bezwaren tegen het feit dat groepen werknemers in het samenwerkingsverband tegen verschillende arbeidsvoorwaarden werkzaam zijn. Ook zijn er risico's voor de rechtspositie van de werknemers.

Bij locatie Groningen Zuid van GGz Groningen dreigt arbeidsonrust. De werknemers zijn zeer ontevreden over de wijze waarop de Raad van Bestuur ruim 60 werknemers gedwongen wil verhuizen en detacheren naar het Academisch Ziekenhuis Groningen in een nieuw te vormen organisatie: het Academisch GGz Groningen. De werknemers zien niets in het samenwerkingsmodel dat GGZ Groningen samen met het AZG heeft ontwikkeld. Ze vrezen afstand te moeten doen van hun zorg- en behandelmodel. De inspraak en de medezeggenschap zijn slecht geregeld. De vakbond ABVAKABO FNV heeft, samen met de werknemers, bovendien bezwaren tegen het feit dat groepen werknemers in het samenwerkingsverband tegen verschillende arbeidsvoorwaarden werkzaam zijn. Bovendien herbergt de permanente detachering risico s voor de rechtspositie van de werknemers.

GGz Groningen en het AZG zijn al vijf jaar lang bezig met het ontwikkelen van een vorm van samenwerking. De organisaties willen een deel van hun psychiatrische zorg bundelen in een nieuwe organisatorische eenheid, waarin beide organisaties geld, kennis en werknemers samenbrengen. Bij de vormgeving van dit samenwerkingsverband slaagt de Raad van Bestuur van GGz Groningen er maar niet in draagvlak en acceptatie bij de werknemers te creëren. Voor de derde keer in vier jaar tijd is bij de werknemers grote beroering ontstaan. In 1999 heeft de OR van GGz Groningen via een procedure bij de Ondernemingskamer een gebrekkige samenwerkingsvorm weten tegen te houden. Vorig jaar augustus ontstond opnieuw onrust, die werd weggenomen door een stellige toezegging van de voorzitter van de Raad van Bestuur van GGz Groningen, dat plaatsing in het samenwerkingsverband op vrijwillige basis zou geschieden. Die toezegging blijkt niets waard te zijn, nu een model is gepresenteerd waarin sprake is van gedwongen overplaatsing van werknemers. De voorgestelde samenwerking lijkt bovendien sterk op het model dat in 1999 door de Ondernemingskamer is gekapitteld

ABVAKABO FNV wil dat het voorstel van GGz Groningen van tafel gaat en wil op korte termijn overleg voeren en heeft inmiddels per brief laten weten. ABVAKABO FNV vindt dat de Raad van Bestuur zijn stellige toezegging over vrijwillige plaatsing moet nakomen. Verder wil ABVAKABO FNV dat in het samenwerkingsverband de medezeggenschap goed wordt geregeld (zelfstandige OR) en dat er niet twee verschillende CAO s worden toegepast.

Nadere informatie

William Moorlag, regiobestuurder ABVAKABO FNV

Tel. 050 3631808 (W), 06 51218417 (M), 0595 442686 (T)

E-mail wmoorlag@abvakabo.nl

26-02-2003

Deel: ' Grote beroering bij GGz Groningen Zuid '
Lees ook