Ingezonden persbericht


()


Mei 2011

Ingezet beleid werpt vruchten af

Aantal uren separatie bij GGZ inGeest met driekwart gedaald

In vergelijking met het eerste kwartaal van 2010 is het aantal separaties en de lengte daarvan in het eerste kwartaal van 2011 beduidend gedaald. 'Niet alleen worden minder cliënten gesepareerd, de duur van de separatie is ook nog eens afgenomen. Het in 2007 ingezette beleid heeft het afgelopen jaar vruchten afgeworpen', aldus Remy Welleman, projectleider dwang en drang bij GGZ inGeest. Het aantal separaties is afgenomen met 29% en de duur van de separaties met 72% (1e kwartaal 2010 vergeleken met 1e kwartaal 2011).

GGZ inGeest startte 4 jaar geleden met het project dwang en drang: het terugdringen van separeren. Inmiddels zijn 8 van de 24 separatieruimten gesloten. Het aantal eenpersoonskamers is fors uitgebreid waardoor cliënten meer privacy hebben. Medewerkers op alle gesloten opname afdelingen hebben een de-escalatietraining gehad. Ook hebben de verpleegposten een meer open karakter gekregen. Op één gesloten opname afdeling is de verpleegpost zelfs helemaal weggehaald.

Naast het sluiten van separeerruimten, bouwkundige aanpassingen en trainingen is met medewerking van alle betrokkenen, van personeel tot cliënten en hun familie, een instellingsbrede cultuuromslag gemaakt. Alle protocollen en procedures rondom dwangtoepassingen zijn geëvalueerd en aangescherpt. Welleman: 'Zo worden agressieve of extreem angstige cliënten niet direct gesepareerd, maar de eerste 15 minuten bij voorkeur persoonlijk door een verpleegkundige begeleid. Meestal blijkt de ergste agressie dan voorbij en is verdere separatie niet nodig.'

Met steun van GGZ Nederland en het ministerie van VWS wordt het project dwang en drang voortgezet. Komend jaar richt GGZ inGeest zich erop, het aantal en de duur van separaties nog verder terug te dringen. Vooral bij die relatief kleine groep complexe cliënten die vaak gesepareerd worden.

Zoekwoorden:

Deel: ' Grote daling separatiecijfers GGZ inGeest '
Lees ook