TuinbouwNet


Engelse productie wintergroenten

De oogsten van wintergroenten vallen dit seizoen in Engeland groot uit. Dank zij het groeizame weer komen er veel kilo's van een hectare. De Engelsen telen traditioneel veel peen. Volgens het ministerie van landbouw in Londen komt de peenproductie dit seizoen uit op 666.000 ton, een toename van maar liefst negentien procent vergeleken met een jaar geleden. De ruime oogst is te danken aan een groter areaal en meer kilo's van een hectare. Ook de productie van zaaiuien valt dit seizoen door grote beschotten ruimer (+ 8 procent) uit in het Verenigd Koninkrijk dan in 1998/99.

De Engelse oogsten van spruiten, prei en wittekool wijken dit seizoen weinig af van die van een jaar geleden. Van spruiten en prei zijn de arealen licht gekrompen, maar de goede opbrengsten per bunder zorgen toch voor een gelijke oogst. Het areaal spruiten in het Verenigd Koninkrijk is dit jaar licht gegroeid vergeleken met 1998. Hierdoor denken de Engelsen de komende maanden ruim 71.000 ton spruiten te plukken tegen 68.000 ton in het afgelopen seizoen.

Engeland is een belangrijke afzetmarkt voor Nederlandse wintergroenten. Vorig jaar ging er bijvoorbeeld 57.000 ton uien de Noordzee over. Verder wist de exporthandel in ons land in 1998 ruim 14.000 ton wittekool en 7.200 ton peen in het Verenigd Koninkrijk af te zetten. Bij spruiten en prei ging het om betrekkelijk kleine exporthoeveelheden.

Deel: ' Grote Engelse productie wintergroenten '
Lees ook