Koninklijk Horeca Nederland

Persbericht 3 augustus 2001
Grote ergernis horecaondernemers bij euro-aanpassing betaalautomaten WOERDEN -3 augustus 2001- Na de ombouw van betaalautomaten voor de euro blijken dure automaten voor pin- en creditcardtransacties niet meer alle soorten transacties te realiseren als vóór de ombouw. Bijvoorbeeld het verwerken van fooien (restaurants) en zogenaamde pre-autorisaties bij reserveringen (hotels). Dit komt doordat automatenleveranciers en de geldinstellingen verschillende technische specificaties kunnen hanteren. Bovendien lijkt het moment van aanpassing aan de euro te zijn aangegrepen om maar tegelijk die bepaalde specificaties te vernieuwen. Horecaondernemers zijn echter door leveranciers van betaalautomaten en de geldinstellingen niet voldoende en niet tijdig geïnformeerd over dewijzigingen in de specificaties. Gevolg is dat enkele, voorheen automatische, transacties bij de meeste automaten niet meer mogelijk blijken. Heel veel horecaondernemers worden aldus vanuit een min of meergesloten front van aanbieders (automatenleveranciers en de geldinstellingen) voor het blok gezet om "vijf-voor-twaalf" met minder mogelijkheden genoegen te nemen of nieuwe en dure betaalautomaten aan te schaffen. Het is overigens maar de vraag of die er op tijd zijn. Koninklijk Horeca Nederland roept leden op te informeren bij de leverancier van hun betaalautomaat en bij de geldinstelling (zowel de banken voor de pin als de creditcardmaatschappijen): welke reeds bestaande functionaliteiten in stand blijven welke apparatuur de beoogde functionaliteiten ondersteunt welke functionaliteit(en) vervalt/vervallen en waarom (ondersteunt de automaat de transactie niet meer of accepteert de creditcardmaatschappij de transactie niet meer?). Er zijn inmiddels enkele creditcardmaatschappijen die voor een overgangsperiode de huidige specificaties, en dus de afgesproken functionaliteiten, willen handhaven. EurocardMastercard heeft echter nadrukkelijk aangegeven dit niet te willen en kunnen doen. Hiermee lijkt zij, wellicht samen met Interpay die de transacties verwerkt, een dictaat te geven. Directeur Koninklijk Horeca Nederland Jeu Claes: "Onze leden willen hun systemen en betaalautomaten graag tijdig aanpassen aan de euro, maar met deze veranderingen in bepaalde functies wordt het voor ons een onacceptabel scenario. De ondernemer moet per saldo meer betalen voor minder functionaliteiten en heeft dat maar te slikken. Er wordt hier oneigenlijk gebruik gemaakt van marktpositie. Wij overwegen serieus deze zaak snel aanhangig te maken bij de NMA." Naast de horeca zijn er andere bedrijven die van deze betaalfunctionaliteiten gebruik maken. Ook deze kunnen na aanpassing aan de euro waarschijnlijk niet meer of niet meer effectief afrekenen. Meer informatie:
Zie technische toelichting
Afdeling Communicatie en Persvoorlichting, 0348-489457 Technische toelichting
Preautorisatie
Na de ombouw voor de euro of in ieder geval vanaf 01-01-2002 blijkt het niet meer mogelijk te zijn in alle gevallen automatisch de kredietwaardigheid van de gast te beoordelen (preautorisatie). De ondernemer zal bij elke aankomst van een gast handmatig moeten inbellen en vernemen of de gast voldoende kredietfaciliteit heeft om de overnachting te kunnen betalen. Gasten moeten voortaan in de rij wachten om te kunnen inchecken bij een hotel. " Keyen"
Reserveringen van hotel- of restaurantgasten kunnen nu worden ondersteund met een creditcard (cardnummer en datum geldig t/m). In het geval de gast niet op komt dagen, kan een deel van de reserveringswaarde via de creditcardrekening worden geïnd zonder dat de kaart er zelf aan te pas komt. Deze functionaliteit is voor hotels een onmisbaar instrument bij reserveringen. Een verlies hiervan zal zeker tot omzetdaling of zelfs overboekingen kunnen leiden. Fooien
De klant rekent af met een creditcard. De ondernemer haalt deze door de betaalautomaat en de transactie wordt afgewikkeld. Wanneer de klant op de creditcardslip fooi bijschrijft en de slip tekent, kan zonder creditcard het bedrag aan fooi door de betaalautomaat worden verwerkt met een transactie. Vervallen van dit beperkte "keyen" leidt tot ergernis en inkomensverlies voor bedienend personeel en voor verwarring voor de consument die twee betaalmiddelen moet gebruiken. Invoering Euro
Betaalautomaten worden zo aangepast dat per 01-01-2002 transacties alleen in de euro's worden verwerkt en dit ook op de print wordt vermeld. Dit vereist slechts een kleine (software)aanpassing in de betaalautomaat. Transactieprotocol
De transactie die via de betaalautomaat en de geldinstelling wordt verwerkt geschiedt via een technisch protocol voor gebruik van de banken voor de pin en creditcardmaatschappijen voor de creditcards. Wijziging in zo'n protocol kunnen er toe leiden dat bepaalde betaalautomaten die wijzigingen niet meer kunnen ondersteunen. Een protocol en wijzigingen daarin wordt doorgaans na overleg tussen (providers van) geldinstellingen en leveranciers van betaalautomaten doorgevoerd.

Deel: ' Grote ergernis horeca bij euro-aanpassing pin-automaten '
Lees ook