Universiteit van Amsterdam


Grote financiële injectie voor Natuurkunde aan UvA Gepubliceerd op vrijdag 17 mei 2002

De Universiteit van Amsterdam (UvA) investeert 30 miljoen euro in onderwijs en onderzoek in de experimentele en theoretische natuurkunde. Hiermee wordt alle asbest uit het natuurkundegebouw aan de Valckenierstraat verwijderd en schaft de UvA nieuwe onderzoeksapparatuur voor onder andere nanomagnetisme en supergeleiding aan. Ook worden op korte termijn twee nieuwe hoogleraren op het gebied van de experimentele fysica geworven. Het onderzoek aan de UvA naar de fysica van de gecondenseerde materie, de atoom- en laserfysica en de theoretische fysica heeft altijd tot de internationale top behoord. Met de komst van nieuwe hoogleraren, de aanschaf van onderzoeksapparatuur en de oplossing van het asbestprobleem, wil de UvA de toekomst van het natuurkundig onderzoek en onderwijs waarborgen en zijn positie aan de internationale top bestendigen en versterken.

Nadat in juli 2001 spuitasbest was aangetroffen in het gebouw van het Van der Waals Zeemaninstituut (WZI) van de UvA aan de Valckenierstraat, heeft de UvA na een diepgaand onderzoek naar verschillende alternatieven en in overleg met de Arbeidsinspectie gezocht naar een duurzame oplossing voor het asbestprobleem. Om gezondheidsrisicos bij het personeel uit te sluiten is in de tussentijd een aantal maatregelen genomen, waar het experimenteel natuurkundig onderzoek veel hinder van ondervond. Om het onderzoek de komende jaren onder de beste condities te laten plaatsvinden, kiest de UvA voor een volledige sanering van het gebouw. Vanwege de speciale voorzieningen die het experimentele onderzoek vereist zoals trillingsvrije vloeren, stofvrije ruimten en klimaatbeheersing bleek volledige herhuisvesting in andere gebouwen niet mogelijk. Volledige verwijdering van al het asbest en bouwkundig herstel van het gebouw bleek op de lange termijn veiliger en goedkoper dan het isoleren van het asbest. Tijdens de sanering kan het onderzoek van het WZI grotendeels doorgaan. De theoretische fysici worden tijdens de sanering ondergebracht in het Wibauthuis. De asbestsanering begint in juni en duurt ongeveer anderhalf jaar. Het WZI zal over ongeveer vijf jaar verhuizen naar het Wetenschap en Technologie Centrum Watergraafsmeer, waar de gehele Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de UvA gehuisvest wordt. Het huidige pand komt dan beschikbaar voor huisvesting van andere onderdelen van de UvA.

Nieuwe hoogleraren en apparatuur
Het experimenteel natuurkundig onderzoek van het WZI moet zich ook in de komende jaren internationaal kunnen onderscheiden. De UvA hoopt nog dit jaar twee nieuwe hoogleraren op het gebied van de experimentele fysica te kunnen benoemen. Met de herinrichting van het natuurkundegebouw wordt ook voor ruim 2,5 miljoen euro aan nieuwe onderzoeksapparatuur aangeschaft. Het gaat om UHV (Ultra Hoog Vacuum) apparatuur voor onderzoek op het gebied van nanomagnetisme, nieuwe lasers voor 'koudgas'-onderzoek, en mengkoelers voor onderzoek naar supergeleiding. Prof. dr. Mark Golden heeft van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) ook een apparatuursubsidie van ongeveer 700 duizend euro ontvangen. Golden werd in oktober 2001 benoemd tot hoogleraar Fysica van de gecondenseerde materie. Bron: UvA Persvoorlichting
fstravers@bdu.uva.nl

Deel: ' Grote financiële injectie voor Natuurkunde aan UvA '
Lees ook