Grote gevolgen door schrappen zorgpolis


UTRECHT, 20141217 -- Afgelopen dinsdag werd er door de Eerste Kamer gestemd over de nieuwe zorgpolis die vanaf 2016 in beschikbaar zou moeten zijn. Een wetswijziging zou ervoor moeten zorgen dat zorgverzekeraars een polis mogen aanbieden waarbij alleen gecontracteerde artsen worden vergoed. Deze nieuwe zorgpolis zou goedkoper zijn dan de bestaande polissen en zou de regering een besparing van 1 miljard euro moeten opleveren. Doordat een meerderheid van de Eerste Kamer dinsdag tegen stemde, lijkt dit wetsvoorstel voorlopig van de baan.

Nieuwe zorgpolis

Minister Schippers van Volksgezondheid kwam met het plan voor een nieuwe zorgpolis, waarbij de zorgverzekeraar niet-gecontracteerde zorg niet meer hoeft te vergoeden. Dit voorstel is een van de pijlers van het zorgakkoord en onderdeel van de bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren. Om de nieuwe zorgpolis te realiseren, moet artikel 13 van de Zorgverzekeringswet gewijzigd worden.In artikel 13 van de zorgverzekeringswet staat dat de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg niet zo laag mag zijn dat dit voor de verzekerde een ‘hinderpaal’ vormt om naar een niet-gecontracteerde zorgverlener te gaan.

Geen meerderheid

Gisteren werd er door de Eerste Kamer gestemd over het wetsvoorstel. PvdA-Senatoren Adri Duivesteijn, Marijke Linthorst en Guusje ter Horst zorgden ervoor dat de meerderheid van de Eerste Kamer niet werd gehaald. Van de senatoren stemden 38 tegen en 33 voor. Dit kwam voor de coalitiepartijen VVD en PvdA als een onaangename verrassing. Verschillende partijen zijn nu druk op zoek naar een oplossing. Het wetsvoorstel kan niet opnieuw in stemming worden gebracht. Op het moment dat de partijen met een gewijzigd wetsvoorstel komen, zal deze eerst door de Tweede Kamer moeten worden goedgekeurd, alvorens de Eerste Kamer hier opnieuw over zal kunnen gaan stemmen.

Grote gevolgen

De wetswijziging zou een besparing van 1 miljard euro opleveren, die geïnvesteerd zou worden in zorgpersoneel en huishoudelijke hulp aan ouderen en chronisch zieken. Om toch aan dit geld te kunnen komen zal er ergens anders bezuinigd moeten worden of er zal minder geïnvesteerd kunnen worden in bovengenoemde groepen.

Wel valt het te verwachten dat er minder zorgverleners failliet zullen gaan, doordat zij zich nu niet hoeven te mengen in de concurrentiestrijd die verwacht werd. De nieuwe polis zou moeten zorgen voor meer marktwerking, zodat de prijs laag gehouden kan worden. Dit kon ten koste gaan van kleinere ziekenhuizen, maar doordat het wetsvoorstel nu niet doorgaat, hoeven zij hier voorlopig niet bang voor te zijn.

Verzekerden blijven voorlopig een deel vergoed krijgen als ze zich laten helpen door niet-gecontracteerde hulpverleners. Vrije artsenkeuze blijft zo voor iedereen betaalbaar en het prijsverschil dat zou kunnen ontstaan tussen vrije keuzepolissen en geen vrije keuzepolissen zal minder groot worden. Zorgverzekeraars moeten nu opnieuw gaan nadenken over de wijze waarop ze contracten sluiten met hulpverleners.  Noot voor redacties:

Deel: ' Grote gevolgen door schrappen zorgpolis '
Lees ook