Gemeente BredaGROTE INVESTERINGEN IN PROJECT SPOORZONE

De gemeente Breda en NS Vastgoed willen nog voor het einde van dit jaar een voorlopig ontwerp presenteren voor de ontwikkeling van de Spoorzone. Dat heeft het college van burgemeester en wethouder besloten. Het gaat om een stedenbouwkundig plan voor het hele gebied en ontwerpen voor een nieuw station, de stationsomgeving en de bereikbaarheid. Ook voor Belcrum en Spoorbuurt worden nog dit jaar concept buurtplannen opgesteld. Na uitgebreide consultatie van alle betrokkenen zullen de definitieve ontwerpen eind 2001 worden vastgesteld. De komende vijftien jaar zal de gemeente samen met andere betrokken partijen vele miljoenen in de ontwikkeling van de Spoorzone investeren.

Dit geld wordt met name besteed aan verbetering van de infrastructuur zoals de aanleg van de Spoorzoneweg, het verplaatsen van het busstation, verbetering van de ontsluiting van de Belcrumweg, busbanen, de inrichting van de openbare ruimte etcetera.

De planning voor de Spoorzone sluit aan op de bouw van de HSL. In
2005/2006 moet immers de HSL shuttle aansluiting met Rotterdam en Antwerpen gereed zijn. Dan moet er op het centraal NS station ook ruimte zijn om reizigers met de shuttle in- en uit te laten stappen. Daarom kiest Breda voor een ambitieuze planning. Het plan voor het nieuwe station, de stationsomgeving en de bereikbaarheid hebben daarbij prioriteit.

De uitwerking van de Spoorzone vergt van de gemeente en NS Vastgoed veel inzet van mensen en middelen. Maar ook de rijksoverheid en de provincie zullen een bijdrage in de kosten leveren. Als een van de zes zogenoemde Nieuwe Sleutelprojecten in Nederland mag Breda rekenen op een extra financiële bijdrage van het rijk. Voor Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Arnhem en Breda is 540 miljoen gereserveerd. Waarschijnlijk wordt de verdeling van dit bedrag in het kader van de Voorjaarsnota bekend gemaakt.

Breda, 4 april 2000

Deel: ' Grote investeringen in project Spoorzone gemeente Breda '
Lees ook