expostbus51


MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

Min.jus: Inleveractie voor slag- en steekwapens

Wiebe Alkema
070 370 7225

3851

17.09.1999

Minister Korthals:
GROTE LANDELIJKE INLEVERACTIE VOOR SLAG -EN STEEKWAPENS

Minister Korthals wil in de maand december tijdens een grote, landelijke actie een ieder die in het bezit is van verboden slag- of steekwapens de gelegenheid geven deze bij de politie in te leveren. Dit gebeurt anoniem en zonder strafvervolging. Overigens biedt deze actie geen vrijwaring voor vervolging van misdrijven die met behulp van de ingeleverde slag- of steekwapens zijn gepleegd. Daarnaast overweegt de minister in het eerste kwartaal van het volgend jaar een vergelijkbaar generaal pardon voor vuurwapens af te kondigen. Die gaat vooraf aan de inwerkingtreding van het wetsvoorstel waarin de verhoging van de strafmaat voor verboden wapenbezit en -handel is geregeld.
De maximumstraf voor verboden wapenbezit gaat omhoog van 9 maanden naar vier jaar. Voor verboden wapenhandel wordt de strafmaat verhoogd naar acht jaar. Die is nu vier jaar.

Samenwerking
De landelijke actie, die tot doel heeft zoveel mogelijk verboden slag- en steekwapens uit de roulatie te halen, wordt in de komende weken voorbereid. Dit gebeurt in samenwerking met het Openbaar Ministerie, de politie en het Landelijk Platform tegen Geweld op Straat. De minister wil door een krachtige aanpak van illegaal wapenbezit levensbedreigende situaties en gevoelens van onveiligheid terugdringen. Gebruik van verboden wapens heeft vooral in uitgaanscentra en op scholen voor een toename van incidenten gezorgd. De inleveractie van onder meer stiletto.s, werpmessen, ploertendoders en werpsterren is een nieuwe maatregel die kan bijdragen om geweld te beteugelen. Ook sluit het aan bij de jongste voorstellen van het Landelijk Platform tegen Geweld op Straat om het wapenbezit aan banden te leggen.

Beroep
Minister Korthals doet een beroep op de gemeenten om de actie voluit te steunen. Hij verwacht dat scholen dan sneller op de landelijke actie zullen inhaken. De schooljeugd is een belangrijke groep. De minister hoopt dat ze allemaal meedoen. Als massaal gevolg wordt gegeven aan de maatregel zal hiervan een belangrijk signaal uitgaan tegen bezit van verboden wapens. Aan de toename van geweld moet een einde komen. Maar daarvoor is, naast de maatregelen die het kabinet heeft genomen om het geweld op straat te bestrijden, ook een mentaliteitsverandering bij de schooljeugd noodzakelijk. De inleveractie voor slag- en steekwapens biedt scholen opnieuw de gelegenheid om stil te staan bij de gevaren van verboden wapenbezit en hierover voor te lichten.

Maatregelen
De inleveractie van slag- en steekwapens past in het kabinetsbeleid om geweld terug te dringen. Het plan van minister Korthals volgt op een reeks van maatregelen en wetsvoorstellen van het kabinet om geweld op straat te bestrijden. Voorbeelden van maatregelen zijn de intensivering van het cameratoezicht in de uitgaansgebieden, de versterking van het toezicht door extra agenten en surveillanten op risicoplekken en een intensievere toepassing van alle bestaande wettelijke mogelijkheden om verboden wapenbezit en -gebruik tegen te gaan. Verder zijn de volgende wetsvoorstellen tot stand gekomen: verruiming aanpak openlijke geweldpleging, bestuurlijk ophouden van voetbalvandalen en aanscherping van de Drank- en Horecavergunning.
------------------------------

17 sep 99 08:19

Deel: ' Grote landelijke inleveractie voor slag -en steekwapens '
Lees ook