Korps: Utrecht, plaats: Utrecht 27-09-2001
Persbericht regionaal, 09.40 uur

Grote oefening op oude Lekbrug

Op de oude Lekbrug bij Vianen vindt donderdag 11 en zaterdag 13 oktober een realistische oefening van een complexe ongevalsituatie plaats. Het is een grootschalige multidisciplinaire oefening, waaraan deelnemen: eenheden van de politie, brandweer en GHOR (geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen), het Korps Landelijke Politiediensten, het Rode Kruis en Rijkswaterstaat.

De eerder dit jaar in april geplande oefening kon wegens de MKZ-crisis niet doorgaan. Nu wat dat betreft het licht weer op groen is gezet, zullen de hulpverlenende diensten in de regio Utrecht op 11 en 13 oktober de oefening Lekbrug houden.

De oefening heeft tot doel de samenwerking tussen de verschillende hulpverleners te toetsen en te versterken. Daarom is bewust gekozen voor een omvangrijk, ingewikkeld ongeval. Samenwerking en gecoördineerd optreden van de hulpverleningsdiensten is daarbij van essentieel belang. Volgens het scenario heeft zich op de Lekbrug een groot verkeersongeval voltrokken, waarbij tal van voertuigen zijn betrokken. Plaats en omvang van het ongeval maken het extra moeilijk om snel en adequaat hulp te verlenen aan de talrijke slachtoffers. Bovendien komen er gevaarlijke stoffen vrij, die zich verspreiden over de brug én het water, en breekt er brand uit. Dit maakt de hulpverlening moeilijker.

De oefening zal verdeeld over een week driemaal plaatsvinden; de eerste keer donderdag 11 oktober van 20.00 tot 23.00 uur, vervolgens zaterdag 13 oktober van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. Zo krijgen alle deelnemers optimaal de kans om gezamenlijk in actie te komen.

De media zijn van harte welkom voor het verslaan van de oefening. Zowel donderdagavond als zaterdag wordt persopvang aangeboden. Na iedere oefening is de oefenleiding beschikbaar voor vragen.

De oefenleiding stelt het op prijs als u zich van tevoren aanmeldt, zodat zij u de gewenste begeleiding en facilitaire voorzieningen kan aanbieden. Aanmelden kan telefonisch of per e-mail op het onderstaande adres.

Bernhard Jens
Politie Regio Utrecht
Regionale afdeling Communicatie, unit mediavoorlichting Bergstraat 58
Postbus 8300, 3503 RH Utrecht
Tel. 030-2396666
info@tout.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Grote oefening ongevalsituatie op oude Lekbrug bij Vianen '
Lees ook