Gemeente Leeuwarden

Grote opdracht voor Arbeidsbureau Leeuwarden

Deze week ondertekenden de vertegenwoordigers van Gemeente Leeuwarden en Arbeidsvoorziening Noord Nederland een samenwerkingscontract waarmee dit jaar ruim 660 werkzoekenden aan het werk geholpen kunnen worden. Met dit contract wordt de al langer bestaande samenwerking tussen de Gemeente Leeuwarden en het Arbeidsbureau geïntensiveerd. Arbeidsvoorziening is met dit contract de grootste reïntegratie-opdrachtnemer van de Gemeente Leeuwarden.

De samenwerking voorziet in afspraken over het toeleiden van werkzoekenden uit de Gemeente Leeuwarden die niet op eigen kracht een baan kunnen krijgen. Door middel van onder andere intensieve begeleiding, scholing, bemiddeling en sollicitatietraining worden de kandidaten door coaches van het arbeidsbureau klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Vrijwel alle werkzoekenden die woonachtig

zijn in de Gemeente Leeuwarden en een uitkering via de Sociale Dienst krijgen, kunnen in aanmerking komen voor een traject. Voor bepaalde doelgroepen als Nieuwkomers en ouderen zijn specifieke trajecten van het arbeidsbureau beschikbaar.

Overigens zal de methode "Sluitende Aanpak" waarbinnen consulenten van de Gemeente en coaches van het Arbeidsbureau nauw samenwerken de duur van werkloosheid drastisch kunnen bekorten. Iedereen die op het moment dat hij/zij werkloos wordt en onvoldoende zicht heeft op een nieuwe baan, zal direct een trajectaanbod krijgen waarmee de kans op het vinden van werk vergroot wordt.

In 1999 kon ruim 60% van de werkzoekenden die in een traject werden geplaatst daadwerkelijk instromen op de arbeidsmarkt. Met het contract voor 2000 is vanuit de Gemeente Leeuwarden een bedrag van ca. 3,5 miljoen gemoeid. (bron: Arbeidsvoorziening Noord-Nederland)

Deel: ' Grote opdracht voor Arbeidsbureau Leeuwarden '
Lees ook