Gemeente Eindhoven


Persbericht: 20 augustus 1999, no. 47.

Veiligheidsmaatregelen

Grote opknapbeurt wegen van start

De gemeente vertimmert dit najaar voor ongeveer 3,5 miljoen gulden extra aan de Eindhovense wegen. Het betreft werken om de vorstschade van de afgelopen winter te verhelpen. Daarnaast worden na de zomervakantie wegwerken voortgezet of worden nieuwe aangepakt die al in de jaarplanning stonden.
En een aantal werken moeten om reden van plotselinge gebreken aan de weg of voorzieningen onder de weg, versneld worden aangepakt.

Van een aantal werken is gebleken dat uitvoering in combinatie met andere werken leidt tot eerdere afronding van het project, en een verkorte termijn van verkeershinder. Deze aanpak betekent dat sommige werken eerder worden uitgevoerd dan was gepland. Met de omwonenden en bedrijven wordt overleg gevoerd om de overlast te beperken.

De optelsom van al deze wegwerken betekent dat op veel plaatsen in de stad verkeersmaatregelen worden genomen om de veiligheid van de weggebruiker en de wegwerker te garanderen. In een aantal gevallen wordt een verkeersomleiding ingesteld. In alle gevallen veroorzaken deze werken hinder voor de weggebruiker. Soms leiden de werken tot vertragingen voor het verkeer.

Werk aan de Boschdijk start dinsdag
Aanstaande dinsdag 24 augustus start de gemeente met wegwerkzaamheden aan de Boschdijk. Tussen Fellenoord en de Roosje Vosstraat wordt het hele wegvak vervangen. Het verkeer wordt omgeleid via de Zernickestraat en de Steenstraat. Tussen de Gemmastraat en de Zernickestraat wordt alleen een nieuw wegdek aangelegd.

Op de Boschdijk, tussen de Gemmastraat en de rotonde, wordt de riolering vervangen en wordt een gescheiden stelsel van rioolbuizen aangelegd. Het gedeelte tussen de rotonde en de Zernickestraat wordt helemaal afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid.

Vanaf 7 september zal ook het gedeelte van de Boschdijk ten Noorden van de rotonde Marconilaan worden afgesloten, tot aan de Galvanistraat. Daar wordt de riolering vervangen. Het verkeer uit en in de richting Best wordt omgeleid. Rond 9 oktober is dit werk gereed.

Beukenlaan
In dezelfde periode wordt ook aan de Beukenlaan gewerkt. Dit deel van de ring wordt opnieuw geasfalteerd. Dat gebeurt in twee fasen. Eerst wordt de Zuidelijke rijbaan bewerkt en wordt de Noordelijke rijbaan opengesteld voor tweerichtingsverkeer. De A. van Leeuwenhoeklaan wordt afgesloten voor het verkeer. In de tweede fase gebeurt dat andersom. Het wegdek onder spoorwegviaduct wordt tegelijkertijd verdiept aangelegd om een grotere doorrijhoogte voor het vrachtverkeer te creëren.

Deze week is het werk aan het traject Europalaan, Tonnaerstraat, W. de Bruynstraat, Dr. Cuyperslaan, Thorvaldsenlaan, Pisanostraat en Lehmbruckstraat begonnen.

Over het hele traject van bovengenoemde wegen wordt over de gehele weg of gedeelten daarvan, de riolering vervangen. Daardoor zijn deze wegen of delen ervan tijdelijk niet te gebruiken voor auto's en op sommige stukken ook niet voor fietsers. Op de kruising
Europalaan/Frankrijkstraat/Tonnaerstraat begint de rioolvervanging met het plaatsen van een aantal inspectieputten. De kruising moet gereed zijn voor de Marathon op 10 oktober a.s.. Het werk start vanaf de Lehmbruckstraat en eindigt in de Tonnaerstraat. Op 1 december is het hele werk klaar. In de verschillende fasen van het werk worden omleidingen geplaatst.

Deel: ' Grote opknapbeurt Eindhovense wegen '
Lees ook