Gemeente Zoetermeer

Grote schoonmaakactie openbaar gebied

Binnenkort komt de natuur uit haar winterslaap. Het groen loopt uit en komt in bloei. Jong groen dat niet door rommel ontsierd mag worden. Om het voorjaar schoon te beginnen wordt in Zoetermeer al jarenlang voor de Pasen de hele openbare ruimte schoongemaakt.

Bij die schoonmaak wordt geen onderscheid gemaakt tussen groengebieden, straten en pleinen. De voorjaarsschoonmaak start op maandag 8 maart en duurt drie weken. De campagne 'Ook dat lentegevoel?, grote schoonmaakactie Zoetermeer', wordt ondersteund met kleurrijke affiches in de stad en stickers op gemeentelijke auto's.

Bruikleen
Steeds meer burgers begrijpen dat het schoonhouden van de stad een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Het samen opruimen levert goede resultaten op, want de stad is de laatste jaren schoner dan voorheen. Voor het schoonhouden van uw omgeving op eigen initiatief of in georganiseerd verband bij een vereniging, kunt u bij uw wijkpost één of meerdere papierknijpers of papierprikkers in bruikleen krijgen. U kunt daar ook altijd met vragen over de actie terecht. In de wijkposten Rokkeveen en Noordhove/Seghwaert staat vanaf 8 maart een kleine tentoonstelling over de voorjaarsschoonmaak opgesteld.

Gemeente Zoetermeer © maart 1999

Deel: ' Grote schoonmaakactie openbaar gebied Zoetermeer '
Lees ook