Samenwerkende Instellingen Gezondheidszorg Regio Amsterdam

PERSBERICHT

Amsterdam, 16 maart 1999

Kabinet geeft met ene hand en neemt met de andere:

Grote stedenbeleid voor gezondheidszorg een farce

De verpleeg-, en verzorgingshuizen in Amsterdam/Diemen, Zaanstreek/Waterland en Amstel- en Meerlanden, krijgen vrijwel geen extra middelen om hun wachtlijsten te bekorten. Voor het wegwerken van de wachtlijsten in de zorg heeft het kabinet, 81 miljoen beschikbaar gesteld. Maar de verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio Amsterdam krijgen daar bijna niets van. Het extra geld zal namelijk worden verdeeld op basis van het huidige zorgbudget in plaats van op basis van de zorgvraag. Omdat de Amsterdamse instellingen eerder al geld uit het grote stedenbeleid hebben gekregen, vissen zij nu achter het net, terwijl de harde wachtlijsten aantonen dat juist hier extra geld heel hard nodig is.

De extra middelen die Amsterdam in het kader van het grote stedenbeleid heeft gekregen worden op deze manier door de minister van VWS (ook D66) weer afgenomen. De ouderen in grote steden zijn daarvan de dupe.

De 81 miljoen die het kabinet voor het wegwerken van de wachtlijsten beschikbaar stelt moeten over het land verdeeld worden. Bij de verdeling van de middelen is geen rekening gehouden met de vraag/behoeft aan zorg. Er wordt alleen gekeken naar het totale zorgbudget. Grote Steden, waaronder Amsterdam, hebben in het verleden én recentelijk uit het grote-stedenbeleid, extra geld voor de zorg gekregen. Het kabinet erkent daarmee dat de zorgvraag in een grote stad met name door de samenstelling van de bevolking groter is dan elders.

Voor deze extra middelen wordt Amsterdam nu ‘gestraft’; het geld dat de zorginstellingen uit het groot-stedelijke beleid krijgen wordt door de minister van VWS weer teruggepakt.

Terwijl dit extra geld wel hard nodig is, want de verpleeg- en verzorgingshuizen in Amsterdam kennen lange wachtlijsten. Zo’n
1800 ouderen staan op de wachtlijst voor een verzorgingshuis, zo’n 600 op de wachtlijst voor een verpleeghuis. Gemiddeld is de wachttijd voor een verpleeghuisplaats 168 dagen (24 weken). Amsterdam kan als één van de weinigen aantonen keiharde wachtlijsten te hebben. Zoals de staatssecretaris zelf opmerkt in de Tweede Kamer op respectievelijk 21 december 1998 en 19 januari 1999 ‘het wachtlijstbeheer in Amsterdam behoort tot de betere’ en ‘men is in Amsterdam op de goede weg’

Voor de verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio (buiten de stad Amsterdam) valt de regeling extra zuur uit. Ook zijn ontvangen vrijwel niets uit de extra wachtlijstmiddelen van VWS, maar zij hebben eerder ook geen extra gelden uit het grote stedenbeleid ontvangen. En dat terwijl de wachtlijsten hier ook onaanvaardbaar lang zijn.

Bij het verdelen van extra middelen zal het kabinet daarom uit moeten gaan van de werkelijke vraag naar zorg. Door tal van omstandigheden is die vraag in grootstedelijke gebieden groter dan gemiddeld. Een gedifferentieerd aanbod aan ouderenzorg is daarom noodzakelijk.

Deel: ' 'Grote stedenbeleid voor gezondheidszorg een farce' '
Lees ook