NIPO

Grote steun voor vredesproces in Israël, maar weinig vertrouwen in succes

Bijna acht op de tien Israëli (78 procent) steunen in meer of mindere mate het vredesproces tussen Israël en de Arabische wereld. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Teleseker, de Israëlische partner van Taylor Nelson Sofres, the marketing information group.

Ondanks deze duidelijke meerderheid, blijkt slechts veertig procent van de Israëli te geloven dat het vredesproces ook daadwerkelijk zal leiden tot duurzame vrede tussen Israël en de Arabische wereld. In vergelijking met de resultaten van eenzelfde onderzoek uit juli 2000, is het vertrouwen sterk afgenomen. Twee jaar geleden geloofde iets meer dan de helft van de ondervraagden (52 procent) in duurzame vrede.

Acceptatie onafhankelijk Palestina gestegen
Bijna zeven op de tien Israëli (68 procent) geeft als voornaamste reden voor het conflict de "onbereidheid van de Palestijnen om het bestaan van de Israëlische staat te accepteren". Tegelijk geeft tweederde van de ondervraagden aan dat zij een onafhankelijke Palestijnse staat naast Israël zou accepteren. Hiermee wordt gesuggereerd dat er bij effectieve vredesonderhandelingen een compromis mogelijk zou zijn. Opvallend is dat de acceptatie van een onafhankelijke Palestijnse staat in de laatste vier jaar duidelijk is gestegen. In 1998 was de helft van de Israëlische bevolking (51 procent) voor een onafhankelijke Palestijnse staat, nu is dat tweederde (66 procent).

Nog opvallender is dat eenderde (36 procent) van de mensen in Israël aangeven dat zij er een voorstander van zijn om alle of bijna alle Joodse nederzettingen op te geven, als dat zou leiden tot duurzame vrede. Nog eens 39 procent zou "een aantal" nederzettingen willen opgeven.

Grote steun voor "Operation Defense Shield"

* Bijna negen op de tien personen in Israël (88 procent) steunt de huidige militaire actie "Operation Defense Shield" in de Palestijnse gebieden.

* 42 procent van de ondervraagden is van mening dat de terroristische aanslagen tegen Israël zullen verminderen als gevolg van de huidige militaire acties.

* Een op de vijf Israëli is van mening dat de terroristische aanslagen tegen Israël zullen toenemen als gevolg van de huidige militaire acties.
* De Israëlische tevredenheid over president Ariel Sharon, steeg van 32 procent in maart 2002, tijdens het hoogtepunt van de terroristische aanslagen, tot 67 procent in april 2002.

Dilemma in de publieke opinie
Dori Shadmon, directeur van TNS/Teleseker Israël: "De onderzoeksresultaten benadrukken het enorme dilemma in de publieke opinie van het hedendaagse Israël. Aan de ene kant zie je een verschuiving naar rechts op het politieke en veiligheidsvlak. Dit is terug te vinden in de wijdverbreide steun voor Ariel Sharon's regering van nationale eenheid en de militaire antwoorden op de terroristische aanvallen. Aan de andere kant laat het onderzoek een toenemende bereidheid zien om compromissen te sluiten met de Palestijnen over zeer fundamentele zaken als de Joodse nederzettingen en de acceptatie van een onafhankelijke Palestijnse staat, in ruil voor duurzame vrede."


-Einde persbericht-

Deel: ' Grote steun voor vredesproces Israël, weinig vertrouwen in succes '
Lees ook