Business Software Alliance

Grote verliezen voor softwareleveranciers

Softwarepiraterij oorzaak

Amsterdam, 25 mei 1999 - Het percentage zakelijke software dat in Nederland illegaal gebruikt wordt, is tussen 1994 en 1998 gedaald van 64% naar 45% . Nederland staat daarmee op een gedeelde vierde plaats met ItaliÎ op de Europese ranglijst van landen waar op grote schaal illegaal gebruik gemaakt wordt van software. Het grootste obstakel voor de groei van de softwaresector is 'softwarepiraterij'. Dit blijkt uit een onderzoek verricht voor de BSA (Business Software Alliance) en SIIA (Software Information Industry Association) door IPR (International Planning Research Corporation) waarvan het onderzoeksrapport vandaag werd gepubliceerd.

Wereldwijd

In 1998 bedroeg het percentage illegale zakelijke software wereldwijd 38%. In vergelijking met de 49% in 1994 een forse daling. Toch was nog steeds ruim ÈÈn op de drie geÔnstalleerde softwarepakketten illegaal. In totaal een verlies van 22 miljard gulden. Vietnam heeft met 97% het hoogste percentage illegale software, op de voet gevolgd door China met 95%. De VS doet het met 25% (tegen 27% in 1997) een stuk beter.

In Europa

Nederland deelt de vierde plaats op de Europese ranglijst met ItaliÎ (45% illegaal). Griekenland staat bovenaan (74%) en Duitsland heeft het laagste percentage (28%). Het gemiddelde percentage in West Europa over 1998 was 36%, tegen 39% in 1997. De schade voor de Nederlandse softwarebranche over 1998 bedraagt volgens het rapport van IPR ongeveer $195.8 miljoen. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hadden de grootste verliezen in dollars: respectievelijk $ 479 miljoen en $ 465 miljoen. Frankrijk kwam met $ 425 miljoen op de derde plaats.

Roep om hulp van de overheid

In maart dit jaar heeft de BSA gereageerd op de zogenaamde Greenpaper "Auteursrecht in de Informatiemaatschappij" van de Europese Commissie. De BSA verzoekt de regering om grotere betrokkenheid zodat een gezonde groei van de software-industrie gewaarborgd kan worden. Illegaal softwaregebruik brengt niet alleen de softwareontwikkelaars schade toe, maar veroorzaakt eveneens verliezen voor aanverwante industrieÎn en de gehele Europese economie.

BSA doet overheid concrete voorstellen

De BSA pleit dan ook voor de oprichting van een orgaan op Europees niveau dat, over de grenzen heen, een sturende en cordinerende functie gaat vervullen. Dit orgaan zou informatie moeten verzamelen omtrent gebruik en distributie van illegale kopieÎn, de inbreuken op auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom, wetswijzigingen moeten voorstellen en evalueren en acties moeten aanbevelen. Kortom, een grotere politieke betrokkenheid van de EU bij de bestrijding van illegale software, doeltreffende dwangmaatregelen en een daadwerkelijke reductie van het probleem van illegale software.

Rol Internet

Nieuwe technologieÎn als Internet maken illegale software wereldwijd verkrijgbaar. Organisaties die zich bezig houden met de productie en distributie van illegale software, kunnen deze zo van de ene naar de andere lidstaat overbrengen. Om dit tegen te gaan, moeten EU en nationale overheden op administratief gebied samenwerken. Technologische maatregelen om dergelijke piraterij tegen te gaan, zijn van fundamenteel belang, maar daarnaast is regelgeving, waarvan de naleving wordt afgedwongen nodig.

Reactie BSA

Jos Heijmans van Corel, ÈÈn van de nieuwe BSA-leden zegt in een reactie op de nieuwe cijfers voor Nederland: "Er is nog steeds een duidelijk dalende tendens. Toch is de nieuwe BSA-campagne, waarmee we half april van dit jaar van start zijn gegaan, absoluut noodzakelijk om het bewustzijn voor wat betreft het gebruik van legale software te verhogen. De gemiddelde Nederlander vindt het illegaal gebruik van software nog steeds geen misdrijf, zo bleek uit een recent Nipo-onderzoek. Ook door middel van de BSA Supporters, resellers die de BSA-principes ondersteunen en kracht bijzetten, proberen we ÈÈn en ander te bewerkstelligen."

Sinds 1988 vertegenwoordigt de Business Software Alliance (BSA) wereldwijd de toonaangevende softwareproducten naar zowel overheden als bedrijfsleven en consumenten. De BSA licht softwaregebruikers voor op het gebied van auteursrechten, zij streeft naar een publieke opinie die innovatie aanmoedigt en verkoopkansen bevordert en strijdt tegen illegale software. Wereldwijde leden van de BSA zijn Adobe Systems, Apple Computer, Attachmate, Autodesk, Bentley Systems, Compaq Computer, Corel Corporation, IBM, Intel, Intuit, Lotus Development, Microsoft, Network Associates, Novell, Sybase, Symantec en Visio Corp. Lokale leden in de Benelux zijn Davilex Software, AfAS Software, Pavell en Solid Data.

Voor verdere inlichtingen kijk ook naar de BSA websites: www.bsa.org en www.bsa.nl, neem contact op met de BSA helpdesk op 0800-8998566 of stuur een email naar contact@bsa.nl.

© 1999 Business Software Alliance

Deel: ' Grote verliezen voor softwareleveranciers door piraterij '
Lees ook