Grote verschillen in vergoeding medicijnen


Overstap met aanvullende zorgverzekering kan honderden euro's besparing per jaar opleveren

GIETEN, 20091202 -- Voor honderdduizenden mensen in Nederland die dagelijks medicijnen gebruiken kan een overstap naar een andere zorgverzekeraar vele honderden euro's aan besparing per jaar opleveren. In sommige gevallen kan het voordeel meer dan duizend euro per jaar bedragen. Een vergelijking van de vergoeding van medicijnen tussen de verschillende aanbieders van zorgverzekeringen is lonend. Scanwork Research deed onderzoek naar medicijnen die niet of slechts gedeeltelijk vergoed worden door de basisverzekering.

De overheid bepaalt welke medicijnen onder de basisverzekering worden vergoed. Valt een medicijn hier niet onder, dan is de patint aangewezen op de dekking vanuit de aanvullende verzekering (de zgn "vergoeding eigen bijdrage" en "vergoeding overige geneesmiddelen" ). Hierbij doen zich grote verschillen voor in dekking onder de zorgverzekeraars, aldus Scanwork Research.

De meeste aanvullende zorgverzekeringen vergoeden helemaal niet of slechts ten dele medicijnen die buiten de basisverzekering vallen. Voor consumenten die af en toe een medicijn of kuur nodig hebben, kan dit voldoende zijn. Voor de groep consumenten die aangewezen zijn op dagelijks medicijngebruik is dit veelal ontoereikend. De uitgaven voor medicijnen kunnen dan in bepaalde gevallen tot in de duizenden euro's gaan lopen. Voor deze groep is het dan ook van belang om op zoek te gaan naar een zorgverzekering met de beste dekking in hun persoonlijke situatie.

De volgende medicijnen zijn door Scanwork onder de loep genomen: Azilect een middel dat verstrekt wordt bij Parkinson, Strattera een medicijn dat verstrekt wordt bij ADHD en Viagra een medicijn dat verstrekt wordt bij erectiestoornis.

In alle gevallen bleek dat, indien sprake was van regelmatig gebruik van deze medicijnen een passende aanvullende verzekering per saldo een forse besparing kan opleveren van vele honderden euro's per jaar. Voor detailinformatie ga naar www.scanwork.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=70

Overstappen loont. Consumenten/patinten die regelmatig medicijnen gebruiken die niet of slechts gedeeltelijk worden vergoed door de basisverzekering doen er goed aan om zich te orinteren naar de mogelijkheden bij de verschillende verzekeraars. De ene verzekeraar biedt onder een aanvullende verzekering een betere dekking voor medicijnen dan de andere.

Voor meer informatie ga naar www.mijnmedicijnvergoeding.nl of www.zorgplanet.nl/medicijnen. Op medicijnniveau wordt inzichtelijk gemaakt hoe de vergoeding van medicijnen is geregeld in de eigen persoonlijke situatie, zowel voor de basisverzekering als de aanvullende verzekering. Consumenten kunnen direct zien of een overstap voordelen oplevert.


Deel: ' Grote verschillen in vergoeding medicijnen '
Lees ook