Grote verslechtering financiële positie gemeenten in jaren 2010-2014


Grote verslechtering van financiële positie van gemeenten in bestuursperiode 2010-2014 wordt verzwegen en gemaskeerd

WIJK BIJ DUURSTEDE, 20140625 -- Welke financiële positie troffen de vorige gemeentebesturen/bestuurders aan in 2010 en welke financiële positie lieten zij in 2014 achter? Onderzoek van de jaarrekeningen van gemeenten laat zien: In de bestuursperiode 2010-2014 verslechterde bij veel gemeenten de financiële positie, vaak fors. Oorzaak: veel gemeenten hadden in deze periode nadelige saldi van opbrengsten en kosten, vaak van tientallen miljoenen tot in sommige gevallen zelfs van enkele honderden miljoenen euro. Veel gemeentebesturen verzwegen dit en maskeerden dit zelfs.

Inmiddels zijn na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 overal nieuwe gemeentebesturen aangetreden. Interessant is de vraag: Welke financiële positie troffen de vorige gemeentebesturen/bestuurders aan in 2010 en welke financiële positie lieten zij in 2014 achter?
Dit is een totaal onderbelicht, zo niet geheel onbelicht, onderwerp. Registeraccountant drs. L.W. Verhoef deed hiernaar uitgebreid onderzoek aan de hand van de jaarrekeningen van de gemeenten over deze periode. Zijn conclusies zijn ronduit verbijsterend.

Bij heel veel gemeenten verslechterde in deze periode de financiële positie, bovendien vaak fors. Oorzaak: veel gemeenten hadden in deze periode nadelige saldi van opbrengsten en kosten, vaak van tientallen miljoenen tot in sommige gevallen zelfs van enkele honderden miljoenen euro. Veel gemeenten teerden daardoor tientallen procenten in op hun vermogen (in "jaarrekeningtaal": eigen vermogen), in veel gevallen zelfs voor meer dan de helft. Er zijn zelfs gemeenten die hun gehele vermogen in deze periode "verspeelden" en nu dus met een negatief vermogen verder moeten!
Opvallend en verbijsterend is wat de betreffende gemeentebesturen in hun berichtgeving over de jaarlijkse saldi van opbrengsten en kosten (baten en lasten) en daarmee over de ontwikkeling van de financiële positie, meldden in hun presentaties van de jaarrekeningen en de jaarrekening-cijfers en in hun persberichten hierover. Dat is veelal ronduit misleidend tot zwaar misleidend. Op grote schaal knoeiden ze zelfs in wat in hun jaarrekeningen als saldo van baten en lasten werd gepresenteerd. Boekhoudfraude dus!

Al deze gemeentebesturen deden dus in deze periode meer uitgaven dan er aan inkomsten binnenkwam, vaak heel veel meer. Dat betekent dat door deze gemeenten de ontbrekende bedragen geleend zijn bij banken. Met andere woorden: tegenover de nadelige saldi van opbrengsten en kosten stonden even grote stijgingen van de schulden en dus navenante stijgingen van de rentekosten. Dat betekent dat van de belastingopbrengsten een steeds groter deel opging en nog steeds opgaat aan gestegen rentekosten.

Interessant is ook de vraag:
Waar waren de toezichthouders, i.c. de gemeenteraden/-raadsleden? Wisten zij ervan? Wat deden de gemeenteraden/-raadsleden in deze periode?
Opvallend is dat alle gemeenteraden en gemeenteraadsleden al die jaren herhaaldelijk door Verhoef gewaarschuwd zijn voor de boekhoudfraude, maar dat zij totaal niets deden!

Uit de lijst van inmiddels ruim 100 “gevallen” (het onderzoek is nog niet afgerond) de volgende 10 -sterk gecomprimeerd weergegeven- voorbeelden:

(de volledige en uitgebreide opsomming is te vinden onder: https://leoverhoef.nl/fin201014.html )

Apeldoorn
Het vermogen daalde met € 182 miljoen van € 224 miljoen naar € 42 miljoen (afname 80%)
Barneveld
Het vermogen daalde met € 57 miljoen van € 112 miljoen naar € 55 miljoen (afname 50%)
Het gemeentebestuur meldde bedrieglijk een voordelig saldo van baten en lasten van € 7 miljoen
Delft
Het vermogen daalde met € 47 miljoen van € 115 miljoen naar € 68 miljoen (afname 40%)
Het gemeentebestuur meldde bedrieglijk een voordelig saldo van baten en lasten van € 29 miljoen
Den Haag
Het vermogen daalde met € 272 miljoen van € 1.300 miljoen naar € 1.028 miljoen
Het gemeentebestuur meldde bedrieglijk een voordelig saldo van baten en lasten van € 129 miljoen
Deventer
Het vermogen daalde met € 69 miljoen van € 146 miljoen naar € 77 miljoen (afname 45%)
Het gemeentebestuur meldde bedrieglijk een voordelig saldo van baten en lasten van € 8 miljoen
Dordrecht
Het vermogen daalde met € 101 miljoen van € 539 miljoen naar € 438 miljoen
Het gemeentebestuur meldde bedrieglijk een voordelig saldo van baten en lasten van € 54 miljoen
Eindhoven
Het vermogen daalde met € 92 miljoen van € 387 miljoen naar € 295 miljoen
Het gemeentebestuur meldde bedrieglijk een voordelig saldo van baten en lasten van € 35 miljoen
Emmen
Het vermogen daalde met € 95 miljoen van € 172 miljoen naar € 77 miljoen (afname 55%)
Het gemeentebestuur meldde bedrieglijk een voordelig saldo van baten en lasten van € 8 miljoen
Heerenveen
Het vermogen daalde van € 59 miljoen naar negatief € 8 miljoen
Rotterdam
Het vermogen daalde in de jaren 2010-2012 (de cijfers over 2013 zijn nog niet gepubliceerd) met € 493 miljoen van € 1.504 miljoen naar € 1.011 miljoen (afname 33%)
Het gemeentebestuur meldde bedrieglijk een voordelig saldo van baten en lasten van € 200 miljoen.

Op de website van drs. L.W.Verhoef RA www.leoverhoef.nl zijn alle onderzoeksbevindingen betreffende alle inmiddels onderzochte jaarrekeningen waar de hier genoemde effecten zich voordoen, en bijbehorende toelichtingen, te vinden onder:
https://leoverhoef.nl/fin201014.html
In deze lijst zijn alle in het (nog niet afgeronde!) onderzoek aangetroffen gevallen opgenomen (inmiddels meer dan 100!), voorzover de vermogensdaling €10 miljoen of meer bedraagt. De lijst breidt zich nog steeds uit zolang het onderzoek naar alle gemeenten nog niet is afgerond.


Deel: ' Grote verslechtering financiële positie gemeenten in jaren 2010-2014 '


Lees ook