GROTE WINST VOOR DE GROENE WATERSCHAPSBESTUURDERS

Zaandam 4 mei 1999 - De groene kandidaten van de Noordhollandse waterschapsverkiezingen hebben goede resultaten geboekt volgens de officieuze uitslag van 3 mei. De drieenvijftig groene kandidaten wisten 36 zetels binnen te halen. Dit is een toename van 171 procent ten opzichte van de vorige verkiezingen in 1994. De officiële uitslag volgt op 6 mei.

De natuurbeschermingsorganisaties die de groene campagne ondersteund hebben*, voelen zich gesterkt door de grote steun die de kiezers aan de groene kandidaten hebben gegeven. De uitslag laat zien dat de kiezers behoefte hebben aan meer aandacht voor natuur en milieu bij het werk van de waterschappen. Door de grote zetelwinst kunnen de groene kandidaten nu werkelijk invloed gaan uitoefenen op een natuur- en milieuvriendelijker waterschap.

De groene kandidaten hebben gedurende de afgelopen weken een echte campagne gevoerd. Zo zijn er ruim 80.000 folders verspreid, 2000 affiches geplakt, sneeuwbalbrieven verspreid, vaarexcursies gehouden en hebben kikvorsmannen de groene wensen van de kandidaten opgedoken.

De Milieufederatie Noord-Holland heeft de coördinatie van de groene campagne gevoerd. Zij blijft de groene kandidaten ook na de verkiezingen ondersteunen. Daarvoor worden onder andere excursies, cursus- en discussieavonden georganiseerd.


* De organisaties die de groene kandidaten steunen, zijn;
- Het Noordhollands Landschap

- Natuurmonumenten

- IVN/NME consulentschap

- Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
- Milieufederatie Noord-Holland

Deel: ' Grote winst voor 'groene' waterschapsbestuurders '
Lees ook