Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)

Informatie: VOOR DE PERS

30-01-2003

Grotere invloed buitenland op cao-onderhandelingen Nederland

De invloed van arbeidsvoorwaarden in andere landen van de eurozone op de cao-onderhandelingen in Nederland wordt groter. Dit blijkt uit een jaarlijks onderzoek van de afdeling beleid en ontwikkeling onder cao-onderhandelaars van de CNV BedrijvenBond. Dit onderzoek is voor het eerst gehouden voor de invoering van de euro. Meer dan de helft van de onderhandelaars geeft aan dat werkgevers onderdelen van buitelandse arbeidsvoorwaarden tijdens cao-onderhandelingen ter sprake brengen. Het betreft met name loonstijging, arbeidstijden, toeslagen en pensioenen.

Het betreft vooral onderwerpen die eenvoudig in geld zijn uit te drukken. "De druk op cao-onderhandelingen op dit vlak is het grootst. Op onderwerpen als veiligheid, arbeidsomstandigheden en scholing wordt veel minder geconcurreerd of naar het buitenland gekeken." Opvallend is wel dat werkgevers als het om eenvoudig in geld uit te drukken arbeidsvoorwaarden gaat, uitsluitend de te maken kosten noemen en niet de invloed van die kosten op de kosten per eenheid product.

Dempende werking
Uit het onderzoek blijkt verder dat de cao-onderhandelaars in de toekomst een nog grotere invloed verwachten van buitenlandse arbeidsvoorwaarden op de ontwikkelingen in de Nederlandse caos. Met name op het gebied van de lonen zal van arbeidsvoorwaarden elders in de eurozone een dempende werking uitgaan; de Nederlandse lonen zullen minder snel stijgen dan de lonen in andere eurolanden. Volgens de ondervraagde cao-onderhandelaars maakt deze ontwikkeling intensiever overleg met andere bonden op Europees niveau noodzakelijk.

Houten, 30 januari 2003

Nadere inlichtingen:

Jan Immerzeel (persvoorlichting)
030 - 6 348 348
Jaap Jongejan (cao-coordinator)
030 - 6 348 348

Deel: ' Grotere invloed buitenland op cao-onderhandelingen Nederland '
Lees ook