Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

PERSINFORMATIE
Remkes: Grotere korting mogelijk bij verkoop huurwoningen (5-9-2001)

Woningcorporaties mogen bij de verkoop van woningen aan huurders een hogere korting gaan geven dan de nu toegestane 10%. Huurders die hun eigen huurwoning kopen, kunnen een korting krijgen van maximaal 30% van de marktwaarde. Bij verkoop aan andere huurders kan de korting oplopen tot 20%. Woningcorporaties kunnen deze hogere kortingen sinds begin dit jaar al geven aan huurders die een woning met koopsubsidie kopen. Staatssecretaris Remkes van VROM wil dat nu ook voor de verkoop zonder koopsubsidie mogelijk maken. Hiermee wil hij woningcorporaties stimuleren meer tegemoet te komen aan de wens van veel huurders -in het bijzonder ook huurders met een lager inkomen- om een woning te kopen. Remkes heeft hierover een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

Andere maatregelen
Behalve de grotere kortingsmogelijkheden, stelt Remkes nog een aantal andere maatregelen voor om de verkoop van huurwoningen te bevorderen. Ook voor bepaalde tussenvormen van huur en koop gaat Remkes koopsubsidie mogelijk maken. Dat geldt vooralsnog niet voor verkoopconstructies waarbij sprake is van een korting op de verkoopprijs onder de voorwaarde dat de koper bij latere doorverkoop de eventuele winst met de woningcorporatie deelt. In combinatie met de koopsubsidie kunnen deze constructies namelijk (financiële) nadelen voor de koper met zich meebrengen. Wel kunnen mensen die met een dergelijke winstdelingsconstructie een woning kopen, in aanmerking komen voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dit maakt het voor hen makkelijker de financiering volledig rond te krijgen. Bovendien kunnen zij hiermee van een lagere hypotheekrente profiteren. Overigens benadrukt Remkes dat de koper er altijd voor moet kunnen kiezen de woning zonder beperkende voorwaarden in volledig bezit te krijgen.
Als woningcorporaties woningen aan particulieren willen verkopen, hoeven zij dat binnenkort niet langer vooraf aan VROM te melden. Doel hiervan is om de verkoopprocedure te versnellen. De meldingsplicht bij verkoop aan andere partijen, zoals woningcorporaties of beleggers, blijft overeind.

Tegenvallende verkoopcijfers
De verkoop van huurwoningen (al dan niet met koopsubsidie) door woningcorporaties komt nog onvoldoende van de grond. De afgelopen maanden is er zelfs sprake van een daling, terwijl uit onderzoek blijkt dat veel huurders hun woning graag willen kopen. In juli heeft staatssecretaris Remkes in het Nationaal Akkoord Wonen met woningcorporaties dan ook een forse intensivering van de verkoop afgesproken. Hij heeft er vertrouwen in dat zij zich hier voldoende voor gaan inspannen. Mocht dat niet het geval blijken, kan Remkes tot nadere maatregelen besluiten.

September
Remkes: Grotere korting mogelijk bij verkoop huurwoningen

(campagne)
Stem op uw droomhuis!

Deel: ' Grotere korting mogelijk bij verkoop huurwoningen '
Lees ook