Gehandicaptenraad


Persbericht Gehandicaptenraad en WOCZ, 20 maart 2000

Arbeidsgehandicapten moeten een grotere rol krijgen bij reïntegratie

Eind januari van dit jaar heeft het kabinet een standpunt gepresenteerd over de toekomstige structuur van de uitvoering 'werk en inkomen'. De Gehandicaptenraad en het Werkverband Organisaties Chronisch Zieken (WOCZ) formuleerden hierop een reactie. Waar de kabinetvoorstellen vooral uitgaan van een benadering waarbij mensen gereïntegreerd worden, benadrukt de Gehandicaptenraad juist de rol die arbeidsgehandicapten zelf kunnen spelen bij de toeleiding naar werk. De komende week neemt de Tweede Kamer een besluit over het kabinetsvoorstel.

Arbeidsgehandicapten die (weer) een baan willen, moeten zelf het initiatief kunnen nemen volgens de plannen van Gehandicaptenraad en WOCZ. Hiervoor doen ze een aantal voorstellen die een optimale reïntegratie van arbeidsgehandicapten garanderen. Het algemene uitgangspunt is het recht op (re)integratie naar werk. Reïntegratie is pas succesvol wanneer mensen met een arbeidshandicap daartoe zelf het initiatief nemen.

De Gehandicaptenraad en het WOCZ stellen aan een succesvol reïntegratietraject twee belangrijke voorwaarden:
* Het kabinet kiest er duidelijk voor om reïntegratie neer te leggen bij private partijen. Ter bescherming van het individu bepleiten de Gehandicaptenraad en het WOCZ het recht op een eigen onafhankelijke analyse, recht op een persoonsgebonden reïntegratiebudget en op de inzet van een onafhankelijk adviseur. Deze ondersteunt iemand tijdens het hele proces van (re)ïntegratie. In sommige landen heeft men al positieve ervaringen opgedaan met dergelijke adviseurs. De adviseur kan bijvoorbeeld een schakelfunctie vervullen tussen de werkzoekende en de toekomstige werkgever.

* Landelijke organisaties van mensen met een arbeidshandicap moeten deelnemen aan de Raad voor Werk en Inkomen. Eén van de belangrijkste taken van deze raad is het uitbrengen van beleidsadviezen over reïntegratie. Het is volgens Gehandicaptenraad en WOCZ vanzelfsprekend dat de belangen van mensen met een arbeidshandicap het beste behartigd kunnen worden door vertegenwoordigers uit eigen kring.

De leden van de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben de voorstellen van Gehandicaptenraad en WOCZ in hun bezit.

De tekst van de reactie van de Gehandicaptenraad kunt u hier bekijken.

Pagina gemaakt op 20 maart 2000

Deel: ' Grotere rol arbeidsgehandicapten bij reïntegratie '
Lees ook