PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN

MINISTER BRIGITTE GROUWELS

VLAAMS MINISTER VAN BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN

GELIJKEKANSENBELEID

maandag 28 juni 1999

Grouwels blijft beschikbaar voor de Brusselse hoofdstedelijke regering

Sommige media laten uitschijnen dat het opnemen door Vlaams minister Brigitte Grouwels van het voorzitterschap van de CVP-fractie in de Brusselse Hoofdstedelijke Raad dient geïnterpreteerd te worden als een verzaken aan het ministerschap in de hoofdstedelijke regering.

Minister Grouwels wijst erop dat er geen verband bestaat tussen beiden, te meer daar het betrokken fractievoorzitterschap diende ingevuld te worden tegen 29 juni, in functie van de installatievergadering van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad op die datum. Zij beklemtoont dat zij trouwens op geen enkel moment heeft laten uitschijnen negatief te zullen reageren mocht haar de kans geboden worden te zetelen in de Brusselse hoofdstedelijke regering.

Deze rechtzetting blijkt noodzakelijk om hogervermelde geruchten tegen te spreken.
Verder bevestigt Brigitte Grouwels haar vertrouwen in de door de CVP op gang getrokken vernieuwingsstrategie.

Info : Nicolaas Vlaeminck, Verantwoordelijke Pers en Communicatie van Minister Grouwels - tel. (02) 227 27 81

e-mail: persdienst.grouwels@vlaanderen.be

Deel: ' Grouwels blijft beschikbaar voor Brusselse regering '
Lees ook