GrowthTalk Live: Live discussie over Open Innovatie


AMSTERDAM, 20061110 -- Op woensdag 29 november wordt in Den Haag voor de eerste keer een GrowthTalk Live evenement georganiseerd. Tijdens het evenement vinden diverse discussies plaats over het thema Open Innovation met partijen uit de ruimtevaart-, internet- en dienstverlenende sector. Partijen in de zaal worden uitgenodigd deel te nemen aan de discussies.

In 'porties' van 20 minuten worden concrete voorbeelden uit de praktijk van partijen als 3M, Philips en TNTPost voorgeschoteld. De 15 minuten daaropvolgend is het mogelijk vrij vragen te stellen. Een interview met de spreker gedurende 10 minuten rondt de discussie af. Deze 45 minuten wordt een GrowthTalk genoemd. Op 29 november vindt een aantal GrowthTalks plaats. Het resultaat is een opsomming van inzichten en concrete Do's & Don'ts opgenomen in de zogenaamde GrowthTalk Memo. De deelnemers aan de discussie ontvangen deze als eerste.

Het programma wordt onder andere mogelijk gemaakt door 3M, TNT Post, International Academy of Digital Arts and Sciences (The Webby Awards), Philips, Ministerie van Economische Zaken, TechnoPartner, ING Bank en SenterNovem.

GrowthTalk Live is een initiatief van Jake Blok en Maurice Beckand Verwee.

Wat: discussie over Open Innovatie
Waar: Den Haag, ING Bank
Tijd: 12:00 - 19:00
Deelnemers: 200 professionals uit diverse sectoren; bedrijfsleven en overheid

Meer informatie is te vinden op www.growthtalk.net

Jake Blok en Maurice Beckand Verwee zijn beide ondernemer en hebben onlangs gezamenlijk het bedrijf Crosspring bv opgezet. Crosspring ontwikkelt en voert uit projecten die als doel hebben het vermarkten van innovaties. Het merendeel van de projecten wordt voor eigen rekening en risico uitgevoerd. Meer informatie over deze initiatieven en heren is te vinden op www.crosspring.com.


Deel: ' GrowthTalk Live Live discussie over Open Innovatie '
Lees ook