Provincie Utrecht

Persbericht

GS bereid tot overleg over mogelijke uitzendstop Kanaal 9 Utrecht

04-06-2002
De provincie wil niet treden in het handhavingsbeleid van de gemeente IJsselstein maar is bereid tot overleg als daarmee het conflict tussen de gemeente en de KPN/NOZEMA opgelost kan worden. Gedeputeerde staten constateren dat de kwestie voor Kanaal 9 Utrecht ongewenste gevolgen kan krijgen. Dat is het antwoord van het college op vragen die de GroenLinks-fractie heeft gesteld over de dreigende uitzendstop van Kanaal 9 Utrecht.

Meer informatie: Ron van Dopperen, telefoon 258 3196 of Ron.van.Dopperen@provincie-utrecht.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' GS bereid tot overleg over mogelijke uitzendstop Kanaal 9 Utrecht '


Lees ook