Provincie Drenthe

GS-besluiten d.d. 16 oktober 2001

Assen, 16 oktober 2001
Persberichtnummer 01-098Grondwaterwinning Terwisscha

Het college van GS wil maximaal 135.000 gulden (61.260 euro) beschikbaar stellen aan de provincie Friesland voor onderzoek naar een alternatieve locatie voor de grondwaterwinning die nu nog in Terwisscha plaatsvindt. Een eerder onderzoek op initiatief van het waterleidingsbedrijf, Staatsbosbeheer en de provincie Friesland wees al uit dat de grondwaterwinning niet samengaat met de gewenste natuurfunctie van het Drents Friese Wold aldaar. Door de waterwinning te verplaatsen kan de verdroging in het nationaal park worden teruggedrongen. Samen met het locatieonderzoek wordt ook een systeem ontworpen om de resultaten van het project in beeld te brengen. De totale kosten van deze fase zijn 1,8 miljoen gulden. De provincie Drenthe betaalt hiervan maximaal 7,5%.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' GS-besluiten Provincie Drenthe '
Lees ook