Provincie Drenthe


GS-besluitenlijst d.d. 29 februari 2000Nummer Openbaar Onderwerp Advies Beslissing GS

6.1/FC Ja Treasury-beleid.

1. Instemmen met het treasury-beleid.

2. Instemmen met de formatie-uitbreiding van 0,5 fte en de dekking van de kosten ad ƒ 40.000,-- per jaar aan te geven in de Voorjaarsnota.

3. Instemmen met de extra controlekosten ad ƒ 10.000,-- per jaar, te dekken uit een verminderde bijdrage aan het Fonds flexibel beleid.

4. Instemmen met de extra incidentele kosten ad ƒ 25.000,-- en deze te dekken uit Onvoorzien 2000.

5. De Verordening overdracht bevoegdheden Drenthe wijzigen zoals aangegeven.

6. Instemmen met het statenstuk.

Conform.

6.2/RW Ja Bestemmingsplan motorcrossterrein

Westerbork; gemeente Midden-Drenthe.

1. De bedenkingen ongegrond verklaren.

2. Het bestemmingsplan goedkeuren, met uitzondering van het in de voorschriften genoemde bebouwingsoppervlak van 400 m2.

Conform, met de aantekening dat mevrouw Edelenbosch niet akkoord is.
6.3/MB Ja Vragen ex artikel 29 Reglement van orde; onderzoek duurzaamheidsprijs. Instemmen met de conceptbrief. Conform, met wijzigingen.

6.5/RW Ja Bestemmingsplan buitengebied (voormalige gemeente) Oosterhesselen; uitspraak Raad van State. De uitspraak van de Raad van State voor kennisgeving aannemen en de door appellanten gestorte griffierechten/gemaakte kosten vergoeden. Conform.

Akkoordstukken


7.1/LG Brieven aanpassen, OPD-fractie apart briefje sturen.
7.2/LG W.t.t.

7.3/LG W.t.t.

7.4/LG W.t.t.

Mededelingen

Geen.Zoekwoorden:

Deel: ' GS-besluitenlijst provincie Drenthe '
Lees ook